Lotta Lotass begär utträde ur Akademien

Lotta Lotass begär utträde ur Svenska Akademien, skriver Dagens Nyheter.

Lotass valdes in 2009 på stol 1 men har inte deltagit de senaste två åren.

I går meddelade kung Carl XVI Gustaf att han låter ändrar stadgarna i Svenska Akademien så att det blir möjligt att lämna på egen begäran. "Den som under längre tid än två år inte deltagit i arbetet ska vidare anses ha lämnat Akademien, även om ledamoten inte formellt begärt sitt utträde", förkunnade kungen.

Lotass välkomnar initiativet: "Kungen har gjort ett rådigt och klokt ingripande", skriver hon till Dagens Nyheter.

TT