Foto: MAJA SUSLIN / TT

Aktiespararna sågar pensionsutredningen

Aktiespararna sågar planerna på att göra om pensionssystemet. "Det enda rimliga är att utredningen läggs i malpåse", skriver vd Joacim Olsson.

Finansinspektionen vill å andra sidan se en rejäl bantning av fondutbudet – från 500 till max 15 fonder.

Telegram från TT / Omni
16 febr. 2020, 18.40

Efter uppmärksammade skandaler kring Pensionsmyndighetens fondtorg pågår en renovering av hela premiepensionssystemet. En rad åtgärder har redan införts och det ställs i dag högre krav på fondbolagen för att få erbjuda sina fonder i systemet.

Som mest fanns cirka 850 fonder att välja mellan. I dag finns runt 500 fonder. När regeringens utredare Mikael Westberg presenterade förslagen till nydaning av systemet i november uppskattade han att utbudet skulle minskas till kanske 150–200 fonder.

"Saknar belägg"

Men utredningen "Ett bättre premiepensionssystem" möter skarp kritik av ett antal instanser som helst vill att utredningen kastas i papperskorgen.

Aktiespararna, som är en av de instanser som fått chansen att yttra sig i remissrundan, anser inte att utredningen löser några problem utan skapar nya. De åtgärder som redan gjorts bör utvärderas innan man går vidare med fler, tycker Aktiespararnas vd Joacim Olsson som inte skräder orden:

"Utredaren vill genom att försvåra valet av de fonder som blir kvar styra pensionskapitalet till AP7 och tycks tro att det leder till både lägre risk och högre avkastning för landets premiepensionssparare. Men att statligt anställda förvaltare över tid skulle vara bättre på att skapa bra riskjusterad avkastning än privata aktörer saknar helt belägg", säger han i en kommentar.

Fondbolagens förening anser att förslagen i utredningen riskerar att leda till lägre pensioner, sämre konkurrens och begränsa spararnas valmöjligheter.

"Ett bättre sätt att åstadkomma ett tryggt och säkert fondtorg är att ställa höga inträdeskrav vad gäller kvalitet, kostnadseffektivitet och hållbarhet på de fonder som ska erbjudas spararna", säger Fredrik Nordström, vd på Fondbolagens förening, i ett pressmeddelande.

Han säger också att han anser att de problem som funnits redan är åtgärdade i och med de strängare kraven som ställs på fondbolagen för att kunna ansöka om att vara med i premiepensionssystemet.

Begränsa utbudet

Bland dem som i stort är positiva till omstöpningen av systemet märks Finansinspektionen som vill se ännu större krafttag för att motverka oseriösa aktörer och skapa ett tryggare system. Pensionsspararna skulle få ett bättre skydd om valmöjligheterna begränsades rejält, skriver FI i sitt remissvar.

10–15 fonder med olika risknivåer skulle underlätta för pensionsspararna och motverka oseriösa aktörer, anser myndigheten.

"Eftersom sparandet är obligatoriskt och en del av socialförsäkringen måste mer göras för att ge pensionsspararna den trygghet de har anledning att förvänta sig av det allmänna pensionssystemet", skriver myndigheten, som i övrigt anser att utredningens förslag i stort är steg i rätt riktning.

Fakta: Utredningen "Ett bättre premiepensionssystem"

Utredningen tar avstamp i överenskommelsen i den blocköverskridande pensionsgruppen från 2017.

Enligt överenskommelsen ska premiepensionssystemet behållas men göras om och staten ta ett tydligare ansvar.

Bland annat förelås att fondurvalet ska ske genom upphandling med målet att erbjuda för systemet lämpliga fonder med olika risknivå och placeringsinriktning.

I utredningen preciserades inte hur många fonder som ska finnas på fondtorget men att det ska finnas möjlighet till "reell valfrihet".

Utredningen föreslår också att själva systemet där eventuella fondval görs, kallas valarkitekturen, utformas så att endast de som vill göra aktiva val ska behöva göra det. Förvalsalternativet ska vara utgångspunkt för alla sparare.

"Pensionssparare som väljer att lämna förvalet ska upplysas om att hen därigenom själv tar över ansvaret för val och underhåll av val."

Sjunde AP-fonden, som i dag förvaltar fonden som är förvalsalternativet, föreslås få fler uppgifter och bilda den myndighet som ska upphandla fonder till fondtorget.

Källa: Ett bättre premiepensionssystem, SOU 2019:44