Foto: Hasse Holmberg / TT

Alarmerande ökning av övervikt bland gravida

Andelen gravida kvinnor som är feta eller överviktiga fortsätter att öka i snabb takt. I dag lider mer än fyra av tio kvinnor av övervikt eller fetma redan i början av sin graviditet. Risken för komplikationer ökar, för både mamman och barnet.

Telegram från TT / Omni
02 maj 2019, 09.46

De senaste åren har antalet kvinnor som är överviktiga eller feta tidigt i graviditeten ökat kraftigt. År 2017 hade 41,5 procent av de kvinnor som skrevs in på mödrahälsovården ett kroppsmasseindex (BMI) på 25 eller därutöver. Det vill säga de var överviktiga eller feta. Motsvarande siffra år 2010 var 37,5.

De regionala skillnaderna är dock stora, visar statistik från Socialstyrelsen. I Dalarnas och Södermanlands län var hälften av kvinnorna överviktiga eller feta när de skrevs in i mödrahälsovården, medan motsvarande andel i Stockholm var en dryg tredjedel.

– Normalt brukar det vara små förändringar i statistiken från ett år till ett annat, men bland gravida har det ökat stadigt varje år. Det är riktigt alarmerande, eftersom risken för komplikationer, för både mamman och barnet, ökar, säger Anna Sandström, föredragande läkare och specialist i obstetrik och gynekologi vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm.

För det finns ett tydligt samband mellan övervikt och fetma och ett antal komplikationer under graviditeten, såsom högt blodtryck, graviditetsdiabetes, havandeskapsförgiftning och blodproppar hos modern, komplikationer vid förlossningen, fosterdöd, missbildningar samt missfall.

Screenas för sjukdomar

TT: Nästan bara jämmer och elände, eller?

– Man inte ska överdriva risken för den enskilda kvinnan. Den absoluta risken är fortfarande liten, men på befolkningsnivå är riskökningen påtaglig. Att vi ser det här så pass tidigt under graviditeten och hos relativt unga personer tyder på att fetma och övervikt är ett reellt samhällsproblem, säger Anna Sandström.

TT: Hur ska en överviktig kvinna som planerar att bli gravid den närmaste tiden tänka?

– Man bör få hjälp att gå ner i vikt före graviditeten för att nå ett normalt BMI. Om man är överviktig bör man också kontrolleras för sjukdomar som är associerade med komplikationer, som högt blodtryck och diabetes.

Dessutom, säger hon, bör kvinnan tänka på att få sig tillräckligt med folsyra, eftersom fetma försämrar upptaget av folsyra och brist på folsyra ökar risken för en viss typ av missbildningar.

Chansen ökar

– Om man går ner ökar dessutom chansen att bli gravid över huvud taget. Oftast räcker det med en relativt liten viktnedgång för att chansen ska öka rätt rejält, säger Anna Sandström.

TT: Och om jag redan är fet och gravid?

– Det ser lite olika ut i olika landsting, men det finns riktlinjer att man i så fall ska få extrainsatta besök där man får träffa en läkare samt en dietist och extra barnmorskebesök i början av graviditeten för motiverande samtal. Om man har kraftigt förhöjt BMI ska man dessutom kontrolleras för graviditetsdiabetes och eventuellt tillväxtultraljud, säger Anna Sandström.

Statistiken visar också att snittåldern för förstföderskor år 2017 var 28,7 år. Högst snittålder hade förstföderskorna i Stockholms län där den år 2017 var 30,3 år. Lägst var den i Gävleborgs och Kalmar län: 27,3 år.

Andelen kejsarsnitt fortsätter att vara hög, 17,3 procent.

Fakta: Kroppsmasseindex

BMI är en förkortning av engelskans "body mass index", på svenska kroppsmasseindex.

Det är en metod för att med utgångspunkt i vikt och längd beräkna om en person är över-, normal- eller underviktig.

Det beräknas genom att kroppsvikten i kilo divideras med kvadraten på kroppslängden uttryckt i meter.

Resultatet ska vid normal vikt ligga mellan 18,5 och 24,9, men varierar något mellan etniska grupper. Med övervikt menas ett BMI mellan 25,0 och 29,9. Vid ett BMI över 30,0 klassificeras man som fet.

För barn och ungdomar gäller andra gränser, som varierar med åldern.

Källa: NE, Socialstyrelsen