Allras vd: Det känns bra

Drygt två år efter att Allra kastades ut från premiepensionssystemet har rättegången mot fyra toppar i fondbolagshärvan inletts.

Samtliga åtalade slår ifrån sig misstankarna om att ha blåst pensionssparare på pengar.

Telegram från TT / Omni
15 okt. 2019, 06.00

En lång rad mörka kostymer fyllde platserna i Stockholms tingsrätt när rättegången mot fyra nyckelpersoner i Allra-härvan inleddes. De åtalade företräds av högprofilerade advokater som Thomas Olsson och Slobodan Jovicic.

Alla fyra som står åtalade för grov ekonomisk brottslighet sitter bakåtlutade i sina stolar, när de lyssnar på åklagarnas genomgång. Allras vd, Alexander Ernstberger, med en mer avslappnad klädstil, såg obekymrad ut när han intog sin plats i rättssalen.

– Det känns bra. Det är skönt att äntligen vara här, säger han till TT.

Över 100 000 privatpersoner hade pengar hos Allra vars fonder var valbara inom premiepensionssystemet. Under 2012 fanns ett totalt kapital på sju miljarder kronor i fonderna. När de tvivelaktiga metoderna avslöjades 2017 slängdes bolaget ut från premiepensionssystemet.

Enligt åtalet misstänks de fyra åtalade ha lurat pensionsspararna på minst 137 miljoner kronor.

Brottsmisstankarna gäller grovt mutbrott, grovt tagande av muta, trolöshet mot huvudman och penninghäleri.

Misstänker muta

Den första rättegångsdagen ägnades åt åklagarsidans genomgång av åtalet och skriftlig bevisning. Åklagaren visar bland annat mejlkonversationer mellan de åtalade och ett antal andra personer där riktlinjerna stakades ut för de affärer som åtalet gäller.

– Misstankarna härrör från två affärshändelser som ägde rum under våren 2012 och enligt oss har ett tydligt samband, säger Markus Hellsten, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten.

Bolaget Oak Capital fick 170 miljoner kronor från Allras fonder för en värdepapperstransaktion. Oak Capital fick behålla 70 miljoner kronor och resterande betalades ut till Allras grundare som en muta, enligt åklagarna.

Betalningen skedde genom en värdepapperstransaktion där aktieposter i Allra-grundarnas bolag såldes till ett, enligt åklagarna, kraftigt överpris.

– Den vinst de hade gjort på affärerna skulle döljas för fonderna, säger Markus Hellsten.

På det sättet misstänks de åtalade ha missbrukat den förtroendeställning de haft med ansvar för ett stort antal pensionssparares pengar.

Klart i december

I bevismaterialet som åklagarna lyfter fram framgår också att ytterligare två personer haft en roll i det misstänkt brottsliga affärsupplägget. Dessa två är häktade i sin frånvaro och har inte kunnat delges misstanke om brott.

Pensionsmyndigheten som är målsägare har krävt samtliga åtalade på skadestånd på totalt drygt 23 miljoner dollar.

Alexander Ernstberger förnekar precis som övriga misstänkta brott och bestrider ansvar, säger hans advokat Carl-Johan Malmberg.

– Alexander har inte godtagit något löfte om någon muta eller otillbörlig förmån och har inte i sitt fåmansbolag tagit emot någon otillbörlig förmån, säger advokaten till TT.

Huvudförhandlingen beräknas vara klar i början av december.

Rättad: I en tidigare version av texten fanns en felaktighet gällande var Oak Capital är registrerat.

Fakta: Allra

Allra grundades 2008 under namnet Svensk fondservice. Bolaget fick 2013 kritik av Konsumentombudsmannen (KO), som krävde att Svensk fondservice ändrade sina aggressiva försäljningsmetoder.

I september 2013 bytte man namn till Allra.

I februari 2017 stoppade Pensionsmyndigheten alla nyplaceringar i Allras fonder i premiepensionssystemet, efter upprepande klagomål från sparare. En månad senare polisanmälde myndigheten Allra, som enligt pensionsmyndighetens utredning har ägnat sig åt stora interna transaktioner utan att kunna motivera hur de gagnat spararna.

Också revisionsföretaget Deloitte, som 2016 granskade bolagets räkenskaper, anmälde Allra till Ekobrottsmyndigheten.

Den 1 oktober 2018 väcktes åtal mot fyra personer, däribland Allras vd Alexander Ernstberger.

Ytterligare en förundersökning pågår som rör Allra-koncernen i Luxemburg dit fonderna flyttade efter namnbytet från Svensk fondservice.