Detta är en artikel från TT.

Allt fler äldre dör återigen i covid

Telegram från TT / Omni
21 November 2020, 07.05

Antalet som dör i covid-19 ökar. De senaste veckorna har det åter börjat dyka upp enstaka dödsfall bland personer under 60 år. Men fortfarande har de flesta som dött bott på äldreboende eller haft hemtjänst.

I mitten av oktober skedde trendbrottet. Från att ha legat på mellan cirka 10–15 dödsfall i veckan är snittet från den tidpunkten väsentligt högre – drygt 60 dödsfall i veckan.

Det visar Socialstyrelsens statistik över avlidna i covid-19, som baseras på de dödsorsaksintyg som kommit in till myndigheten.

Vilka är det som dör nu? TT har tittat närmare på siffrorna från början av oktober till och med förra veckan.

Totalt under perioden har hittills 289 personer registrerats som döda i covid-19. Det finns dock en eftersläpning i statistiken och antalet för de senaste veckorna kommer att öka.

"Drivs utifrån äldreomsorgen"

Av de döda var åtta av tio (232 personer) över 80 år.

Hur många som var mellan 70–79 år går inte att säga eftersom antalet avlidna i denna åldersgrupp under de flesta av de studerade veckorna var lägre än tre. Då redovisar Socialstyrelsen inte siffran eftersom det enligt myndigheten riskerar att röja identiteten på enskilda individer.

De två senaste veckorna har antalet dock ökat och sammanlagt 29 dödsfall har registrerats bland personer i 70-årsåldern.

En stor andel, omkring åtta av tio, av de över 70 år som avlidit under oktober och november bodde antingen på äldreboende eller hade hemtjänst, enligt Socialstyrelsens preliminära statistik om avlidna inom dessa verksamheter.

Det överensstämmer med utfallet från den första vågen i våras, konstaterar Ingmar Skoog, professor och föreståndare för Centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet.

– Det verkar som att dödsfallen fortfarande drivs utifrån äldreomsorgen, säger han.

Det skulle också tyda på att friska 70-plussare fortfarande är försiktiga, trots att de särskilda råden för äldre skrotades i slutet av oktober, säger Ingmar Skoog.

Fler under 60

Under de tre senaste veckorna har det också på nytt registrerats ett antal dödsfall bland personer under 60 år, efter att den siffran legat på noll under en stor del av hösten. Det rör sig dock om så pass få personer att Socialstyrelsen inte redovisar antalet. Därmed framgår inte heller vilka åldersgrupper det handlar om.

Det är dock inte förvånande att antalet döda ökar även i andra grupper än bara de äldsta, säger Ingmar Skoog.

– Antalet döda i alla grupper påverkas vid en ökad samhällsspridning, säger han.

Den högsta dödssiffran hittills under pandemin inträffade i början av april, då 737 personer under en vecka avled i covid-19.

De nivåerna ligger vi än så länge långt under. Den högsta siffran under hösten är hittills vecka 45, i början av november, med 106 dödsfall. Veckan därpå (det vill säga förra veckan) var antalet 64, men den siffran kommer på grund av eftersläpning att behöva skrivas upp.

Lägre dödlighet?

Ingmar Skoog ser framför sig att dödligheten i covid-19 kan bli lägre under hösten och vintern än den var i våras.

– Eftersom så mycket drivs av äldreboenden borde det vara så att tillräckligt många äldreboenden ändå har lärt sig så pass mycket om hur man ska minska smittspridningen att det – i kombination med att vi testar många fler – borde påverka mot en lägre dödlighet, säger han.

Tillgången till skyddsutrustning inom äldreomsorgen är också betydligt bättre nu än vid den första vågen, påpekar han.

Totalt under pandemin har hittills 6 274 personer konstaterats avlidna i covid-19, enligt Socialstyrelsen. Nio av tio var över 70 år.

Dödligheten till följd av covid-19

Internationellt uppskattar man att 0,5–1 procent av de som smittas av covid-19 avlider.

Det finns ett tydligt samband mellan ökad dödlighet och hög ålder: ju äldre man är, desto högre är risken.

I en studie om dödligheten till följd av covid-19 i Stockholms län kom Folkhälsomyndigheten fram till att den är i genomsnitt 0,6 procent. I gruppen 70 år och äldre var dödligheten 4,3 procent, medan den var 0,1 procent bland personer yngre än 70 år.

Källa: Folkhälsomyndigheten