SEB:s vd: Överskatta inte priset på lägenheten

SEB:s vd Johan Torgeby ser positivt på den lugnare utvecklingen på den svenska bolånemarknaden. Men den goda världsekonomin till trots höjer han ett varningens finger för framtiden.

– En oro kring denna bild är när centralbanker ska normalisera räntor och kalla tillbaka de pengar de har satt ut i systemet. Då kan det få en effekt på tillgångspriser som aktier, räntor och fastigheter, säger Johan Torgeby.

Osäkerheten bottnar alltså i de 15 000 miljarder dollar som centralbanker har tillfört globalt som ekonomisk stimulans.

Enligt Torgeby ser annars de flesta internationella indikatorerna bra ut. Men det finns viss politisk oro kring brexit, händelserna runt Katalonien i Spanien samt följderna av valet i Österrike. Även situationen mellan USA och Nordkorea samt USA och Iran bidrar till osäkerhet.

"Överskatta inte priset på lägenheten"

När det gäller den svenska bomarknaden säger Torgeby att det finns flera tecken på att den tidigare kraftiga uppgången är på väg att brytas.

– Vi ser att det tar längre tid att sälja, vi ser att antalet osålda lägenheter i vissa delar av Sverige stiger och sedan har aktiemarknaden med hyfsad klarhet visat vad den tycker om vissa av dem som sysslar med framåtlutad bostadsutveckling, säger han.

TT: Kommer ni att bli hårdare i kreditbedömningen?

– Nej, vi är väldigt nöjda med vår konservativa bedömning av kreditvärdighet, både på privatpersoner och på företag, säger Torgeby.

TT: Kan det bli aktuellt att en köpare av en lägenhet måste sälja sin befintliga först?

– I uppåtgående marknader är det där inte ett problem utan då arbetar alltid tiden för dig. När vi får en ny marknad och det står still, eller till och med går ned från ett kvartal till ett annat, då är det oerhört viktigt att komma ihåg hur det var förr: att vara konservativ och ha extra kudde och inte överskatta priset på den lägenhet man säljer, köp inte för dyrt och ta inte för mycket lån, säger Torgeby.

Bättre än väntat

SEB redovisar en rörelsevinst på 5,4 miljarder kronor för tredje kvartalet. Det kan jämföras med vinsten på 5,2 miljarder kronor motsvarande period i fjol.

Analytiker hade, enligt Reuters, i genomsnitt räknat med en rörelsevinst på knappt 5,3 miljarder kronor.

Räntenettot steg till 5,1 miljarder kronor, från 4,7 miljarder kronor.

Jämfört med andra kvartalet ökade utlåningsmarginalerna, det vill säga vad banken tjänar på lånen, samtidigt som själva utlåningen sjönk.

TT