SMHI varnar för drivbildning

Det drar ihop sig till besvärligt väderläge i stora delar av Sverige, när en front med snöfall i morgon passerar österut över landet.

I delar av sydvästra Sverige har SMHI utfärdat klass 2-varning, vilket betyder risk för mycket besvärligt väder. Det gäller för Hallands län, Sjuhäradsbygden och västra delarna av Jönköpings och Kronobergs län. Där finns risk för att snöfallet kommer att leda till kraftig drivbildning.

Eftersom temperaturen kommer att ligga runt noll kan man räkna med tung och blöt snö, skriver SMHI på sin hemsida.

Det kommer att blåsa kuling i samtliga svenska farvatten. Klass 1-varning, risk för besvärligt väder, har också utfärdats för övriga Småland, Gotland, Blekinge, Skåne, Bohuslän och Göteborg samt Värmlands och Örebro län.

TT