Foto: Marko Säävälä/TT

Barn sist ut när Stockholm covid-vaccinerar

70-plussare, riskgrupper och vårdpersonal kommer inte oväntat att stå först i kön i Stockholm när vaccin mot covid-19 blir tillgängligt.

— Enligt WHO är ett verksamt vaccin det enda sättet för oss att få stopp på smittspridningen. Vi behöver vara redo som region när vaccinet finns på plats, säger Ella Bohlin, regionråd för KD och ordförande i Vårdens kunskapsstyrningsnämnd.

Telegram från TT / Omni
15 okt. 2020, 12.24

Vårdens kunskapsstyrningsnämnd i regionen gav den 26 maj i uppdrag till hälso- och sjukvårdsdirektören att utreda hur storskalig vaccination mot covid-19 ska gå till när ett effektivt vaccin finns tillgängligt på marknaden.

På torsdagen presenterades utredningen av regionrådet Ella Bohlin (KD), som sade att personer över 70, riskgrupper och personal inom vård och omsorg kommer att få vaccinet först.

Den gruppen tros utgöra drygt 700 000 personer i Region Stockholm.

— Efter den gruppen kommer övriga personer över 18 år som inte bedöms som riskgrupp att prioriteras, och då kommer de lite äldre att gå först, säger hon.

Lägre risk för sjukdom

Den tredje och sista prioriteringsgruppen för vaccinet mot covid-19 blir barn och unga.

— Folkhälsomyndigheten har bedömt att barn har mycket lägre risk att insjukna, därför behöver inte de vaccineras i första fasen, säger Ella Bohlin.

I möjligaste mån ska det vara samma aktörer som vaccinerar mot covid-19 som vanligtvis ansvarar för vaccinering mot säsongsinfluensan, säger Bohlin.

Miljontals doser

— Vi räknar med att vi under början eller mitten av nästa år kommer kunna vaccinera, men det är ganska stora osäkerheter, där man först och främst måste se till att vi har ett verksamt vaccin, säger Ella Bohlin.

Sammantaget tros behovet för Region Stockholm uppgå till 3,7 miljoner vaccindoser. Sverige har som helhet än så länge tecknat avtal som säkrar tillgång till 6 miljoner doser, varav 1,4 miljoner av dem skulle hamna i Region Stockholm baserat på befolkningsandel. Förhandlingar om ytterligare avtal pågår.

Bohlin är dock inte orolig för att det ska råda brist på vaccin i regionen när det väl är dags.

— Jag är inte bekymrad över att vi kommer stå utan vaccin, utan vi har väldigt bra dialog med flera läkemedelsbolag. Min förhoppning är att vi får tillgång till de 3,7 miljoner doser som är vårt behov.

Fakta: Så prioriteras stockholmarna

1. Personer över 70 år, personer som tillhör riskgrupper och personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård samt övrig omsorg.

2. Övriga personer över 18 år.

För personer 18–69 år, som inte tillhör riskgrupper ska prioriteringen göras utifrån ålder där de äldsta prioriteras när en sådan vaccination blir aktuellt.

3. Barn och ungdomar. Utifrån rådande kunskapsläge är bedömningen att barn och ungdomar inte behöver vaccineras i ett första skede.

Källa: Region Stockholm