KD vill se introduktionsanställning

Kristdemokraterna lanserar ett förslag om introduktionsanställningar för främst nyanlända med låg utbildning. Arbetsgivaren ska därmed inte skriva under ett anställningsavtal utan ett så kallat introduktionsanställningsavtal. Detta bygger på att 75 procent av arbetstiden är arbete och 25 procent är "lära sig jobbet-tid".

För arbetsgivaren betyder detta att den kan sätta lönen till 75 procent av kollektivavtalsnivån.

Den längsta tillåtna introduktionsanställningen ska vara fem år.

TT