Varnar för hälsorisker med ögonfranslim

Vanligt ögonfranslim kan framkalla hälsoproblem som astma och kliande eksem. Många företag slarvar grovt med märkningen av produkterna, visar en översyn gjord av Kemikalieinspektionen.

Kemikalieinspektionen varnar för att fransstylister, som arbetar med att förlänga ögonfransar, riskerar sin hälsa på grund av det lim som används vid behandlingen. Hälsoriskerna omfattar bland annat astmaanfall, andningssvårigheter och kliande hudutslag. Kunder har också fått symptom som röda, kliande ögon och eksem.

"För att förhindra att stylister och deras kunder skadas av ögonfranslim är det viktigt att produkterna har rätt märkning. Vårt tillsynsprojekt har lett till att företagen fått ökade kunskaper om regelverket och förbättrat sin information om produkterna", säger Barbro Sillrén, inspektör vid Kemikalieinspektionen, i en kommentar.

Myndigheten har granskat 25 företag som säljer ögonfranslim och upptäckt brister i produktinformationen från samtliga företag. Bristerna i produktinformationen klassades som omfattande hos 14 av de granskade företagen. Hos elva av företagen upptäcktes mindre brister, enligt ett pressmeddelande.

Fyra av företagen har anmälts till åklagare för misstänkt miljöbrott då deras förpackningar saknade rätt märkning på svenska. I ett fall saknade produkten ett säkerhetsdatablad.

Orsaken till hälsoriskerna är att ögonfranslim brukar innehålla cyanoakrylat, en typ av härdplast, även kallad superlim. Då ögonfranslim räknas som en kemisk produkt omfattas det av EU:s kemikalielagstiftning.

TT