Ordkrig om svenska försvaret

Fler Gripen-plan ska beställas, enligt den försvarsrapport som presenterades i dag. Men partierna i försvarsberedningen är oense. S vill ha med pengar till Försvarsmakten, men anklagas av M för "överbudspolitik och tomma löften".

Det enskilt viktigaste som försvarsberedningen har kommit fram till är att öka den operativa förmågan för Försvarsmakten, säger ordföranden Cecilia Widegren (M) på en pressträff. Där meddelades också att journalisterna inte kommer att få ställa några frågor – vilket väckte protester.

Antalet Gripen som ska beställas ökar från 60 till 70, enligt Widegren. Antalet ubåtar ökas också till fem och ett nytt modernt luftvärn ska införskaffas.

Widegren läste upp beredningens förslag, men passade i slutet av presskonferensen på att gå till hårt angrepp mot Socialdemokraterna för att partiet enligt hennes mening inte hade fört arbetet i mål – "det sista steget över mållinjen" med en uppgörelse om finansieringen.

– Ett påhopp som inte är acceptabelt, sade Socialdemokraternas talesperson Peter Hultqvist.

Han anser att de pengar som regeringen har föreslagit inte kommer att räcka.

Försvarsminister Karin Enström (M) anklagade efter pressträffen S för att fara runt med överbudspolitik och tomma löften i försvarsberedningen och för att ha presenterat förslag till finansiering som är "skadliga."

– De presenterar ofinansierade förslag och tycks, inför valet, komma med löften som blir väldigt svåra att hålla.

TT: Så det är Socialdemokraternas fel att det inte finns någon total samsyn i rapporten?

– Vi vet att pengarna måste fram krona för krona. Här gäller det att ta ansvar, det gör Alliansen men inte Socialdemokraterna.

S skriver i rapporten att försvaret behöver högre anslag än vad regeringspartierna föreslagit.

"En kommande regering har att ta ansvar för detta", skriver S.

MP har också en avvikande mening. Partiet ifrågasätter om beställningen av nya Jas-plan är säkerhetspolitiskt motiverad. Dels eftersom den är avhängig av att Schweiz eller Brasilien också köper planet, dels för att förvarsberedningen inte kan dra långtgående slutsatser för svensk säkerhetspolitik av Ukrainakrisen. Köpet av plan behöver beredas bättre, anser MP.

Även V reserverar sig och är bland annat kritiskt till Jas-satsningen.

Förhandlingarna i försvarsberedningen mellan Moderaterna och Socialdemokraterna pågick över midnatt i natt, där knäckfrågan var just den höjning av försvarsanslagen som S krävt.

Bland de förslag beredningen lägger fram nämns stridsförband som ännu snabbare ska vara tillgängliga.

Marinen ska öva mer i Östersjön. Stridsflygförmågan och ubåtsförmågan lyfts fram som särskilt viktiga.

Beredningen anser också att samarbetena med andra länder och organisationer ska öka, såsom inom Norden, med EU, FN och Nato.

Gemensamma förband med andra nordiska och baltiska länder bör utredas, liksom en gemensam svensk-finländsk marin styrka i Östersjön.

I ytterligare en avvikande uppfattning riktar S även kritik mot hur regeringen "kraftigt underminerat försvarsberedningens roll". Man pekar på att regeringen nyligen gjorde ett eget utspel om försvarspolitiken som minskade möjligheterna till ett öppet och prövande förhållningssätt i beredningen.

MP klagar också på att regeringen "ensidigt dikterat viktiga delar" i försvarsberedningen vilket försvarar en bred uppgörelse.

Stockholm (TT)