Försvaret får mer pengar redan i år

Försvaret får höjda anslag i tilläggsbudgeten för i år. Det har regeringen, M, C och KD kommit överens om.

Partierna som står bakom den nuvarande försvarspolitiska inriktningen 2016–2020 har kommit överens om att höja försvarsanslaget för i år, enligt uppgift till TT. Överenskommelsen presenteras vid en presskonferens i dag.

Inriktningen för partierna i den så kallade försvarsgruppen är att försvarsanslagen även ska höjas åren därefter, utöver vad man redan är överens om i det så kallade försvarsbeslutet från 2015. Hur stora höjningarna blir 2018–2020 kommer att bestämmas i fortsatta förhandlingar.

Förhandlingarna i försvarsgruppen har pågått sedan början av året.

De borgerliga partierna har krävt höjda försvarsanslag utöver de som finns i den försvarspolitiska inriktningen för 2016–2020. Moderaterna har tidigare sagt att man vill ge försvaret 500 miljoner kronor mer redan i år.

Även Kristdemokraterna och Centern har krävt höjningar av anslagen på kort sikt, men de två partierna har velat att Försvarsmakten först tar fram en lista på möjliga åtgärder som ska stärka försvarsförmågan innan man slår fast en summa.

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) har inte uteslutit höjda anslag, men har de senaste månaderna uppgett att han inte vill delta i någon anslagsbingo.

Nyligen uppgav ÖB Micael Bydén att det behövs minst 6,5 miljarder mer sammanlagt fram till och med 2020. Dessutom behöver försvaret en hemlig summa för att avhjälpa brister som man inte vill avslöja.

TT