Foto: JESSICA GOW / TT

Dags för barnen att vässa argumenten

Hårda förhandlingar vid köksbordet kan ligga på lut. Barnen har haft dåligt utfall på månadspengen de senaste två åren.

Telegram från TT / Omni
16 sept. 2018, 07.25

Efter en lysande period av stadigt stigande vecko- och månadspeng verkar barnen och ungdomarna ha tappat i förhandlingskraft. De senaste två åren har månadspengen legat still, enligt en Sifoundersökning på Swedbanks uppdrag.

På sikt har de ungas ekonomi emellertid stärkts rejält. Sedan 2011 har en 13-årings månadspeng ökat med i snitt 43 procent, medan föräldrarnas disponibla inkomst bara har ökat med 14 procent. De senaste två åren har pengen däremot legat still för de flesta barnen medan föräldrarnas inkomster stigit med runt tre procent i genomsnitt.

Räcker inte

För närmare hälften av de unga tar månadspengen slut innan månaden gör det. Och tjat verkar löna sig, speciellt för 15-åringarna. Men det gör dem inte lyckligare, om man ska tro svaren i undersökningen.

"Att ge mer pengar för att barnen ber eller tjatar om det hjälper dem inte att lära sig att hushålla med pengar. Och vår undersökning visar att de inte heller blir mer nöjda med sin ekonomiska situation då", skriver Swedbanks privatekonom Arturo Arques i en kommentar.

I snitt får de yngre barnen kring en hundralapp i månaden, 13-åringen får runt 300 kronor medan äldre gymnasieungdomar ofta får motsvarande studiebidraget.

Fakta: Om undersökningen

Undersökningen genomfördes i juni 2018.

1 500 föräldrar och 1 500 barn i åldrarna 7-19 år deltog i studien.

Källa: Swedbank

Fakta: Hälften nöjda

Några nedslag i undersökningen:

Någonstans mellan nio och tio år blir det vanligare med månadspeng än veckopeng.

Lite över hälften av föräldrarna villkorar på något sätt någon slags syssla hemma med månadspengen.

Ungefär hälften av barnen svarar att de har slut på månadspengen innan månaden är det.

Ungefär en tredjedel av barnen säger att de ibland får mer pengar om de tjatar om det.

Lite fler än hälften av barnen är nöjda med sin ekonomiska situation.

Källa: Swedbank