Foto: Claudio Bresciani/TT

Damberg tror på högt tempo i nordiska samtal

Det nordiska samarbetet är helt unikt, och trots allt går både smittspridningen och antalet dödsfall i Sverige ner. Det är inrikesminister Mikael Dambergs bästa argument för att Sverige bör släppas in i den nordiska stugvärmen igen.

Telegram från TT / Omni
29 maj 2020, 15.42

Det var ett surt besked som Norges och Danmarks båda statsministrar levererade till Sverige under fredagen: de båda ländernas gränser mot Sverige ska förbli stängda. På grund av smittspridningen hålls Sverige utanför.

– De nordiska länderna har arbetat för en gemensam nordisk lösning och det ska vi fortsätta att göra och jag noterar att statsministrarna i både Norge och Danmark framhåller att de har en nära dialog med Sverige om vägar framåt, och vi kommer att fortsätta diskutera, också konkreta förslag på lösningar som innebär lättnader av restriktioner, bland annat regionala lösningar med Danmark till exempel, säger Mikael Damberg (S) till TT.

TT: Hur påverkar dessa stängda gränser svensk ekonomi?

– Sverige är och alltid har varit öppet mot våra nordiska grannländer och Tyskland. Det är de länder som har stängt som nu måste ta tillbaka dem och öppna. Varje dansk turist som väljer att åka till Sverige och spendera sina pengar här innebär också ett ekonomiskt tillskott till Sverige. Men vi kommer att fortsätta att arbeta för ett öppet Norden, eftersom vi tror att vi har mycket att vinna på det tillsammans.

Regionala skillnader

TT: Norges Erna Solberg säger att förhandlingar förs, men att ländernas smittskydd måste vara överens.

– Vi har en dialog mellan våra myndigheter, till exempel mellan Sverige och Norge, där vi tittar på möjligheterna att komma framåt och jag bedömer dem som goda. Men det är också viktigt att man lyssnar på varandras erfarenheter och kommer överens om vilka regler som ska gälla när man öppnar länderna för exempelvis turism.

TT: De hänvisar till att smittspridningen är större i Sverige.

– Det är väldigt stora skillnader på smittspridningen, också i Sverige. Vår smittspridning har varit störst i Stockholm och Mälardalen, medan den varit lägre i Skåne än på Själland. Och att vi haft en lägre smittspridning på den svenska sidan av den norska gränsen, så det ser väldigt olika ut regionalt och det är en fråga vi nu diskuterar.

Högt tempo

TT: Vilka är dina bästa argument för att Norge och Danmark ska öppna gränserna mot Sverige?

– Vi har ett helt unikt samarbete i Norden som både mellanmänskligt, men också kopplat till företag och ekonomi, där vi är väldigt betydelsefulla för varandra. Norden är världens elfte största ekonomi och Norden tillsammans är mycket starkare än var och en för sig. Men också det faktum att smittspridningen minskar i Sverige, att vi ser en minskad belastning på hälso- och sjukvården och att dödligheten går ner och att den har varit väldigt koncentrerad till äldreboenden och inom hemtjänsten.

TT: Vad säger Norge och Danmark när ni framför de här argumenten?

– Vi möter en stor respekt och det är därför statsministrarna i både Norge och Danmark säger att vi har en tät dialog om vägen framåt. Vi diskuterar också konkreta lösningar.

TT: När bedömer du att det kan komma nya besked?

– Jag ser framför mig att vi kan ha ett ganska högt tempo och att vi ganska snart kan komma med nya besked. Det är i alla fall Sveriges utgångspunkt i de här dialogerna.

TT: Kan det ske före sommaren?

– Jag är övertygad om att det går att hitta vägar framåt, med åtminstone något eller några länder.