Zentropa i blåsväder för filmstöd

Det danska film- och produktionsbolaget Zentropa kritiseras hårt av Det Danske Filminstitut (DFI) för att de inte vill redovisa hur de använde det offentliga filmstöd som erhölls i samband med arbetet med Lars von Triers film "Antichrist". Även Danmarks kulturminister Marianne Jelved lägger nu press på Zentropa, som anklagas för att ha använt statliga pengar till bland annat "dyra middagar". Om Zentropa, som fick åtta miljoner danska kronor i filmstöd för "Antichrist", blir återbetalningsskyldiga kan det få stora konsekvenser för bolaget. Möjligheten att få fortsatt stöd från filminstitutet är hotad.

TT