Gränskontroller väntas bli förlängda

De omdiskuterade gränskontrollerna skulle vara tillfälliga. Nu har de varit i bruk i över ett år och regeringen anser inte att situationen tillåter att de tas bort.

Allt tyder på att det blir ytterligare en förlängning med tre månader.

– I dagsläget har lite hänt som tyder på att situationen ser annorlunda ut än när vi tog det föregående beslutet, säger inrikesminister Anders Ygeman (S).

Han påpekar dock att det formella beslutet om en förlängning tas strax innan det nuvarande beslutet löper ut den 11 februari.

TT: Finns det något som tyder på att behovet av gränskontroller kommer att försvinna tills dess?

– Jag har i dagsläget svårt att se det, säger Ygeman.

Fått grönt ljus

Gränskontrollerna vid Öresundsbron och hamnarna i Polisregion Syd och Väst infördes på senhösten 2015, då flykting- och migrationstrycket in i EU nådde rekordnivåer. EU-kommissionen har på nytt gett grönt ljus för en förlängning med ytterligare tre månader för berörda EU-länder.

I en rapport från regeringen till EU-kommissionen från den 19 januari i år skriver Ygeman att gränskontrollerna fortfarande är nödvändiga för att bemöta det allvarliga hot mot säkerheten som fortfarande finns.

Han pekar på att EU fortfarande har problem med att upprätthålla sin yttre gräns och att det fortfarande finns många migranter inne i EU som inte finns med i EU:s databas med fingeravtryck. Det innebär att de är svåra att avvisa till andra EU-länder om de dyker upp i Sverige.

Trappats ned

I rapporten framgår att 231 avvisades av de 767 000 personer som kontrollerades vid gränskontrollen de fyra sista veckorna 2016.

Gränskontrollerna vid Öresundsbron och id-kontrollerna vid tågstationen på Kastrups flygplats på den danska sidan skapar olägenheter för framförallt pendlare. Ygeman säger att gränskontrollerna har kunnat trappas ned och att id-kontrollerna går betydligt fortare i dag än tidigare. Men för att tågavgångarna ska kunna återgå till tiominutersintervaller krävs förbättringar, enligt inrikesministern.

Han hade helst velat att gränskontrollerna och id-kontrollerna skedde på samma plats, på den danska sidan.

– Det har varit svårt att få danskt intresse för att göra gränskontrollerna så smidiga, säger Ygeman.

Regeringens nuvarande beslut om id-kontroller gäller fram till mitten av februari och ett eventuellt beslut om förlängning bereds nu.

TT