Foto: Nora Lorek/TT

Dyraste maten i Danmark

En matkasse kostade förra året dubbel så mycket i den dyraste medlemsstaten som i den billigaste och det är danskarna som får betala mest för maten i EU.

Telegram från TT / Omni
21 juni 2019, 03.36

I den årliga undersökningen Consumer price levels jämförs priserna på 440 olika livsmedelprodukter och icke-alkoholhaltiga drycker i de 28 medlemsländerna. Resultatet, som presenteras av EU:s statistikorgan Eurostat, visar att det är i Norden som maten är dyrast.

I Danmark ligger matpriserna 30 procent över genomsnittet inom EU och i Finland får man betala 20 procent mer. Sverige återfinns på sjätte plats i undersökningen och vi betalar 17 procent mer för maten.

De lägsta matpriserna finns i Rumänien, Polen, Bulgarien och Litauen. I Rumänien kostar de utvalda livsmedelprodukterna hälften så mycket som i Danmark.

När det gäller alkohol toppar Finland listan, tätt följd av Irland och Sverige. Alkoholhaltiga drycker kostar hela 82 procent mer i Finland jämfört med genomsnittet inom EU och 52 procent mer i Sverige.

Produkter som mjölk, ost och ägg är däremot är dyrast i Cypern, Grekland och Luxemburg.

Här är maten dyrast

EU-snittet = indexvärdet 100:

Danmark 130 procent

Luxemburg 125

Österrike 125

Finland 120

Irland 120

Sverige 117

Bulgarien 76

Polen 69

Rumänien 66