M: Regeringen sänder dubbla signaler

Läget är låst, men EU siktar fortfarande på att nå en överenskommelse om ett nytt asylsystem i juni.

En överenskommelse kan lägga grunden för Sveriges framtida migrationspolitik.

EU:s migrationsministrar träffas i Luxemburg på tisdag för att försöka komma ett steg närmare en överenskommelse. Tanken är att en sådan ska nås vid EU-toppmötet i slutet av juni, även om förhandlingarna hittills gått trögt.

Den stora knäckfrågan är hur EU-länderna solidariskt ska fördela asylsökande mellan sig om ett eller flera av dem utsätts för en stor flyktingvåg. Framförallt Ungern vägrar gå med på att tvingas ta emot asylsökande från andra EU-länder.

"Hårdnackat motstånd"

– Det finns ett hårdnackat motstånd från Ungern. Och vi vet att det har blivit hårdare efterhand. Samtidigt ser jag när vi för samtal med flera medlemsstater att det finns öppningar, säger migrationsminister Heléne Fritzon (S) i samband med riksdagens EU-nämnd.

Oavsett hur det går med den så kallade omfördelningsmekanismen, så har flera andra delar i EU:s framtida asylsystem kommit betydligt längre.

EU-reglerna kommer att vara styrande, och ofta bindande, för hur Sveriges migrationspolitik kan utformas framöver. Men det finns ändå gott om utrymme för bråk mellan riksdagspartierna när de ska enas om hur asylreglerna ska vara i Sverige när den skärpta, tillfälliga asyllagen upphör.

Tillfälliga uppehållstillstånd

En stridsfråga gäller om asylsökande som behöver skydd ska få permanenta eller tillfälliga uppehållstillstånd. Den rödgröna regeringen driver som ensamt land i EU att det ska vara möjligt att ge permanenta uppehållstillstånd.

Moderaterna är kritiska till det.

– Man säger sig driva en viss politik här hemma och sedan driver man andra i EU under förhandlingarna, säger Karin Enström (M).

– Jag tycker att regeringen sänder dubbla signaler.

Statsminister Stefan Löfven har (S) ofta sagt att de svenska reglerna inte kan vara mer generösa än övriga EU:s. Dessutom presenterade Socialdemokraterna nyligen sin framtida migrationspolitik som innebär att den tillfälliga asyllagen med tillfälliga uppehållstillstånd ska gälla tills EU:s nya gemensamma asylsystem finns på plats.

Finns majoritet

– Det viktiga i de här förhandlingarna nu är att vi ska kunna ha så gemensamma och harmoniserade regler som möjligt för att kunna lösa den här stora utmaningen, säger Enström.

Men det finns ändå en majoritet i EU-nämnden för regeringens linje att driva permanenta uppehållstillstånd.

I EU-kommissionens ursprungliga förslag tilläts endast tillfälliga uppehållstillstånd. Nu förhandlas frågan mellan EU-länderna och EU-parlamentet. Det senaste kompromissförslaget som ligger på bordet innebär att det ska vara helt upp till varje medlemsland att själv reglera, erfar TT. Inget sägs om längden på uppehållstillståndet eller om det ska vara tillfälligt eller permanent.

Frågan är vad Sverige då väljer. Till exempel vill Moderaterna och Sverigedemokraterna att tillfälliga uppehållstillstånd ska vara regel.

Familjeåterförening

Även när det gäller familjeåterförening ser det framtida asylsystemet i EU ut att ge utrymme för bråk mellan riksdagspartierna. Flera småpartier är mycket kritiska till att den tillfälligt skärpta lagen inte ger rätt till familjeåterförening för dem som får asyl i kategorin alternativt skyddsbehövande.

De sju rättsakter som nu förhandlas i EU innehåller inga nya regler när det gäller familjeåterförening.

EU kommer inte heller att lägga sig i om medlemsstaterna vill ha egna så kallade skyddsgrunder som skäl för uppehållstillstånd. De olika lagförslagen handlar endast om konventionsflyktingar och alternativt skyddsbehövande, vilka regleras i internationella konventioner.

I Sveriges tillfälligt skärpta asyllag togs skyddsgrunden "övriga skyddsbehövande" bort helt, samtidigt som uppehållstillstånd på grund av "särskilt och synnerligen ömmande omständigheter" beviljas mer sällan. Flera partier vill återinföra möjligheter att ge uppehållstillstånd av flera olika skäl, till exempel för att någon är sjuk eller har stark anknytning till Sverige.

TT