Regeringen vill ha högre skattetillägg

Ett förslag som öppnar för högre avgifter vid fusk och fel i deklarationen går nu ut på remiss. Tanken är att det så kallade skattetillägget som kan tas ut baseras på hur stora belopp som inte har beskattats. I dagsläget baseras skattetillägget på hur mycket skatt deklaranten har undgått att betala.

Förslaget, som föreslås träda i kraft i april 2019, innebär bland annat att storleken på skattetillägget inte kommer variera beroende på om det handlar om företag, individer eller dödsbon som har fuskat.

Dessutom ska ett förhöjt skattetillägg kunna tas ut när det handlar om undandragande av betydande skattebelopp eller upprepade felaktigheter, enligt förslaget.

Förslaget är en del av regeringens tio-punktsprogram mot skatteflykt, skriver Finansdepartementet i ett pressmeddelande.

"Skattetillägget är ett viktigt verktyg för att säkra ett korrekt uppgiftslämnande och ett korrekt uttag av skatter och avgifter. Remissinstanserna ska nu säga sitt och jag ser fram emot att ta del av deras synpunkter", skriver finansministern Magdalena Andersson (S) i en kommentar.

TT