Skoog: Säkerhetsrådet enigt om färdriktning

Sveriges FN-ambassadör Olof Skoog är milt optimistisk efter säkerhetsrådets avslutade möte på Dag Hammarskjölds gård Backåkra i Skåne.

Länderna har, trots djupa sprickor, kunnat enas om tre prioriterade frågor för det fortsatta arbetet för det krigshärjade Syrien.

De tre punkterna är enligt FN-ambassadör Olof Skoog::

– Att på allvar komma tillbaka till en politisk lösning, att arbeta under FN-ledd process.

– Att göra mycket mer angående den humanitära situationen. Inklusive resolutionen som Sverige och Kuwait tidigare lagt fram och som accepterades i februari.

– Att lösa frågan kring kemiska vapen. Vi kommer jobba hårt de kommande dagarna och veckorna för att komma överens om en vettig mekanism för att ta reda på om de här vapnen finns och vem som i sådana fall bär ansvaret, säger han.

Perfekt tajmning

Samtalen har varit nyttiga och haft en perfekt tajmning, enligt Skoog.

– Ni vet alla att det är en svår situation i landet, men också hur svår frågan har varit för säkerhetsrådet. Men jag tror vi alla har varit överens om att tajmingen för de här samtalen har varit perfekta. Det har varit nyttigt att sitta ner i en annan atmosfär för att reflektera över vårt gemensamma ansvar, säger Olof Skoog.

"Måste ta nya tag"

När rådet är tillbaka i New York ska det med hjälp av generalsekreteraren ta nya krafttag i frågan, säger Skoog.

– Vi måste ta nya tag för att blåsa nytt liv i den politiska processen.

FN:s säkerhetsråd har träffats på gården Backåkra i Skåne under två dagar för att diskutera världsläget – framför allt en lösning på kriget i Syrien. Inga beslut har väntats, men förhoppningen inför mötet var att den informella mötesformen – och den speciella miljön – skulle leda till öppningar som kan ge konkreta resultat senare.

Låga förväntningar

Utrikesminister Margot Wallström har gång på gång upprepat att det inte går att förvänta sig något stort genombrott på Backåkra. Men det finns hopp för att FN ska kunna bidra till en lösning i Syrien, underströk FN:s generalsekreterare António Guterres inför mötet.

– Det finns hopp. Säkerhetsrådet kan vara effektivt när vi enas, sade han.

Han slog fast att det måste till enighet om två saker när det gäller Syrien:

– För det första finns det ingen militär lösning, bara politisk. Det är med politiska samtal vi kan gå framåt. För det andra måste vi hitta en väg för att utreda och utkräva ansvar för de krigsbrott som begåtts.

TT