Foto: Thierry Monasse/AP/TT

EU-löfte om klimatsatsning i långtidsbudget

Telegram från TT / Omni
20 mars 2019, 11.35

Hur mycket pengar EU kommer att satsa på forskning och innovation det närmaste decenniet är långt ifrån klart. Men att en dryg tredjedel i alla fall ska öronmärkas för forskning om klimat- och miljöproblem är nu EU-kommissionen, parlamentet och medlemsländerna överens om.

"År 2021 kommer vi att lansera det hittills mest ambitiösa europeiska programmet för forskning och innovation för att utforma en stark, hållbar och konkurrenskraftig europeisk ekonomi för framtiden", säger forskningskommissionären Carlos Moedas i ett uttalande om Horisont Europa-programmet.

Svenska EU-parlamentsledamoten Jakop Dalunde (MP) ger tummen upp för att minst 35 procent av forskningsbudgeten ska gå till klimatet.

"Jag tror att många av de företag som vill ta ansvar för klimatkrisen firar med oss gröna just nu", säger Dalunde i ett pressmeddelande.

Hur mycket pengar forskningen till slut får avgörs under förhandlingarna om EU:s nästa långtidsbudget, som inte väntas vara klara förrän tidigast i höst.