Foto: Pontus Lundahl/TT

Expert: Utredningen kan behöva skrotas

Regeringen kan tvingas slänga flygbränsleutredningen i soporna, eller använda den med begränsad tilltro. Med en så stark och tydlig koppling till utredarens egna ekonomiska intressen är det svårt att lita på resultatet, enligt juridikprofessorn Olle Lundin.

Telegram från TT / Omni
07 mars 2019, 15.58

Maria Wetterstrands dubbla stolar i flygbränsleutredningen innebär att regeringen måste fundera på hur utredningsresultatet ska hanteras. Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, ser att det bara finns två vägar.

– Den ena är att skicka utredningen rakt i papperskorgen. Det är svårt att fästa tilltro till resultatet när hon själv haft ett så starkt och tydligt ekonomiskt intresse, säger han.

Maria Wetterstrand berättade för Miljö- och energidepartementet om sitt aktieinnehav i biobränslebolaget Cortus, där hon också sitter i styrelsen, först i februari, en månad innan utredningen skulle vara klar. Det var då bolaget beslöt att satsa på projektering av just en flygbiobränsleanläggning.

Liten effekt

Kanske hade det i det skedet hjälpt något att byta utredare, tror han. Men egentligen var skadan redan skedd.

– I praktiken hade det varit väldigt svårt. I det skedet är det svårt att byta utredare. Då är utredningen i princip klar, och man väntar bara att den ska komma från tryckeriet.

Om utredningens reslutat och slutsatser ändå bedöms som användbara, trots utredarens egna intressen i frågan, så måste hänsyns tas till det när utredningsresultaten används, konstaterar han.

– Hon borde ha berättat om sitt aktieinnehav. Det är klart att regeringskansliet klantat till det, men det räcker inte som ursäkt. Hon själv borde också ha agerat. Man har alltid ett eget ansvar, säger Olle Lundin.

Inte trovärdigt

Peter Utterström, advokat och expert på bland annat internationell korruption, tycker att Wetterstrands agerande är omdömeslöst. Men om det kommer att leda till att utredningen inte kan användas är mer oklart.

– Har en sådan utredning trovärdighet? Nej, inte riktigt, säger han.

Nu är det upp till regeringen att visa hur man ska hantera jävsfrågan, konstaterar han. Fast han tror inte riktigt på att regeringen kommer att skrota den helt.

– Det är klart olämpligt att lägga en sådan utredning till grund för politiska beslut. Men det finns inga juridiska hinder.

Men regeringen verkar ändå välja att lita på utredningsresultatet. Enligt vad regeringskällor uppger för TT har regeringen inga planer på att göra om utredningen som Maria Wetterstrand har lett. Inte heller tänker man låta den granskas av oberoende part, trots kritiken mot att Wetterstrand har haft intressen i företag som planerar tillverkning av flygbränslen.

Källorna hävdar att ingen ifrågasatt utredningens resultat och förslag i sak, även om man kunde ha varit tydligare med vilka uppdrag Wetterstrand har.

Utredningen ska gå ut på remiss och de synpunkter som kommer in får avgöra utredningens och förslagens vidare öde.

Försenar utvecklingen

Maria Fiskerud, projektledare på forskningsorganisationen Rise, har deltagit som expert i Flygbränsleutredningen. Hon blir bedrövad över att utredningsresultaten kan komma att begravas på grund av utredarens dubbla engagemang.

– Om det här skulle betyda att utredningen och resultaten inte ska gälla är det jättetråkigt. Maria Wetterstrand och hennes grupp har gjort ett jättejobb. De har lyckats balansera olika intressen. Det vore väldigt olyckligt, säger hon.

Flera företag ligger i startgroparna och vill sätta igång att producera biobränsle, berättar hon, det är bara de långsiktiga spelreglerna man väntat på. I och med utredningsresultaten skulle de ha kommit på plats snart.

– Det här kan innebära en fördröjning av hela biobränsleutvecklingen. Även biobränslet för vägar påverkas, säger Maria Fiskerud.

Kostnaden för utredningen uppgår enligt Miljö- och energidepartementet till 1,5 miljoner kronor. Maria Wetterstrand har fått ett arvode på 6 000 kronor per månad.

Fakta: Flygbränsleutredningen och bolaget

Flygbränsleutredningen fick sina direktiv i februari 2018. Uppdraget var att undersöka och lämna förslag på hur biobränsle ska kunna blandas i flygbränslet för att minska koldioxidutsläppen. Maria Wetterstrand, tidigare språkrör för Miljöpartiet, utsågs till utredare.

Flygbränsleutredningen presenterade sitt resultat i måndags, den 4 mars 2019.

Samtidigt som hon utrett flygbränslet har hon suttit i bolaget Cortus styrelse sedan 2013. Bolaget sysslar med utveckling av biobränsleteknik för gas, som kan användas till en rad olika ändamål, bland annat flygbränsle. Maria Wetterstrand informerade Miljö- och energidepartementet om sitt styrelseuppdrag innan hon påbörjade utredningen.

Hon har också ägt aktier i bolaget. Detta informerade hon inte departementet om innan utredningen påbörjades, eftersom "informationen inte efterfrågades". I april 2018 köpte hon 295 000 aktier ytterligare, vilket var en fördubbling av innehavet.

I februari i år berättade hon om aktierna för departementet, i samband med att bolaget beslöt att fokusera på flygbiobränsle, och projektera en produktionsanläggning tillsammans med ett annat bolag. Det beslutet deltog dock inte Maria Wetterstrand i, har hon förklarat.