Klart svenskt nej till digitalskatt i EU

Vi måste ha ett EU-beslut om en digitalskatt på nätjättar före årsskiftet, manar anhängarna.

– Vi rör oss inte, kontrar motståndarna – från bland annat Sverige.

Frågan om en skatt på digitala tjänster har stötts och blötts i EU-sammanhang i ett drygt år, framför allt med påtryckningar från Frankrike.

Tanken är att med en omsättningsbaserad skatt kunna plocka pengar från de vinster som görs i EU av globala nätjättar som Google och Facebook, även om de inte formellt är baserade i EU.

– Frankrike anser att den här frågan är en avgörande fråga för EU. Vad som står på spel är skatterättvisa och skatteeffektivitet för alla europeiska länder, betonar Frankrikes finansminister Bruno Le Maire på väg in till tisdagens möte med sina EU-kollegor i Bryssel.

Nej från Sverige

Men skattebeslut i EU kräver enhällighet – och något sådant finns definitivt inte i nuläget när det gäller synen på digitalskatten.

En av de mest benhårda nej-sägarna är Sverige, som inte tycker att diskussionerna utvecklas på ett sätt som gör ett ja mer troligt.

– Vi rör oss inte. Vi är motståndare till det förslag som ligger på bordet. Det finns flera länder som är skeptiska till det här och Sverige är ett av dem, säger finansminister Magdalena Andersson (S) i Bryssel.

Principfråga

Sverige vill att eventuella förändringar ska göras tillsammans med OECD för att beröra hela världen. Men framför allt är finansministern tveksam rent principiellt.

– Den grundläggande principen i det internationella beskattningssystemet är att man ska ta ut skatt där man gör vinst och där värdet skapas. Och vi menar att värdet skapas där man har forskningen, den nya tekniken som skapar nya varor och tjänster och där man tillverkar dem, säger Andersson.

– Det här är ju i stället en princip där man skulle beskatta där de här tjänsterna konsumeras. Det är en helt annan skatteprincip och skulle man byta det internationella skattesystemet till det, så är det inget som skulle vara gynnsamt för EU – och framför allt inte för ett litet exportberoende land som Sverige, säger finansministern i Bryssel.

Beslut i december?

EU-kommissionen hoppas ändå på ett ja från EU-länderna redan i december. Frankrikes finansminister lovar att jobba hårt för det.

– Om bara viljan finns så finns också en väg. Och det finns en vilja i Frankrike och många andra länder att anta det här direktivet före slutet av 2018. Det är en tydlig röd linje för Frankrike, säger Bruno Le Maire i Bryssel.

– Jag kommer att arbeta dag och natt med mina tyska vänner för att hitta en lösning. Nu är det dags att ta beslut, säger Le Maire.

Knappast, säger Magdalena Andersson.

– Jag har väldigt svårt att se att de länder som är skeptiska i dag, inklusive Sverige, ska ändra ståndpunkt till i december, säger finansministern i Bryssel.

Bryssel, TT:s korrespondent