Ingen ny regering före jul

S-ledaren Stefan Löfven och M-ledaren Ulf Kristersson får jul- och nyårshelgerna på sig för att komma framåt i regeringsfrågan.

Målet är att ha nästa statsministeromröstning den 16 januari.

S-ledaren Stefan Löfven och M-ledaren Ulf Kristersson får jul- och nyårshelgerna på sig för att komma framåt i regeringsfrågan.

Målet är att ha nästa statsministeromröstning den 16 januari.

Helst skulle talmannen Andreas Norlén vilja att regeringsfrågan kan lösas före jul, men partiledarna har framfört till Norlén att de vill ha mer tid.

Därför får partierna jul- och nyårshelgerna på sig för att komma framåt i regeringsbildningsprocessen.

– När vi nu står inför tredje omröstning vill jag helst se att den genomförs med en kandidat som kan bli vald, säger riksdagens talman Andreas Norlén.

– Det är hög tid att Sverige får en regering.

Talmannen vill att partiledarna för Moderaterna och Socialdemokraterna tar ett särskilt ansvar och funderar på möjliga regeringsbildningar under jul- och nyårsveckorna.

– Ulf Kristersson och Stefan Löfven får var och en för sig försöka söka stöd för sin kandidatur på det sätt de finner lämpligt, säger Andreas Norlén.

Han vill ha delrapporter av dem per telefon den 28 december och den 4 januari, en slutrapportering ska ske den 10 januari.

Målet är att en statsministeromröstning ska kunna hållas den 16 januari.

Misslyckas den kommer en sista statsministeromröstning den 24 januari.

Misslyckas även den fjärde och sista omröstningen återstår för talmannen att utlysa extraval, som ska hållas inom tre månader.

TT