Socialstyrelsen drar tillbaka broschyr

Nu drar Socialstyrelsen tillbaka den kritiserade broschyren "Information till dig som är gift med ett barn". Broschyren innehåller praktisk information om hur man ska gå tillväga om man kommer till Sverige och är gift med ett barn.

"Materialet har väckt starka reaktioner och många synpunkter. Vi drar tillbaka materialet och ser över det", säger Petra Rinman, enhetschef för Socialstyrelsens kunskapscentrum för ensamkommande barn, i ett pressmeddelande.

Visserligen konstateras i broschyren att barnäktenskap är förbjudet, men den fick snabbt kritik för formuleringar som att det är "olämpligt att ni bor tillsammans om barnet är under 15 år".

Upprörd minister

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren (S) beskriver sin första reaktion på broschyren som "väldigt upprörd".

– Vi kan inte ha en situation där det inte är glasklart att det inte är tillåtet att ingå barnäktenskap i Sverige. Det måste framgå tydligt.

– Vill understryka hur otroligt centralt det är för regeringen att svenska värderingar, svenska normer och svenska lagar gäller och att det är det vi kommunicerar.

Socialstyrelsen skriver i sitt pressmeddelande att materialet tagits fram utifrån befintlig lagstiftning. Utgångspunkten är att barn inte ska leva i äktenskap och att alla barn har samma rätt till stöd och skydd.

Kritik från M och L

Moderaternas gruppledare Tobias Billström framhöll tidigare i dag att broschyren borde dras tillbaka.

– Den största bristen är att ordet fängelse inte finns med, utan att den ger lite råd och tips om hur man ska förhålla sig om man har ett förhållande som vår äktenskapsbalk förbjuder, säger han till TT.

"Oacceptabel flathet", skrev Liberalernas partiledare Jan Björklund på Twitter och krävde att foldern skulle dras tillbaka utan dröjsmål.

Lena Hallengren var inne på samma linje.

– Jag förväntar mig av Socialstyrelsen att de är självkritiska och att de agerar skyndsamt.

TT