Nytt forskarupprop mot Svenska Akademien

Ytterligare ett forskarupprop mot Svenska Akademiens har publicerats i Dagens Nyheter. Den här gången är det hundratals forskare inom humanvetenskaperna som "reagerar starkt på Svenska Akademiens förödande och självförvållade kris".

Uppropet kräver att "advokatutredningen offentliggörs omedelbart. Att allt som kan vara brottsligt polisanmäls – samt att riktlinjer för öppenhet och rättssäkerhet följs, med tidsbegränsade mandat, tydliga jävsregler vid utdelning av priser, anslag och bostäder samt andra vedertagna principer om etik och redbarhet i samtida forskningsorganisationer."

Om så inte sker riskerar Svenska Akademien att göra sig irrelevant i samtidens offentlighet, anser forskarna.

TT