Foto: Henrik Montgomery/TT

Facket nobbar bud – hamnstrejk i morgon

Facket nobbar medlarnas slutbud i hamnkonflikten. Det mesta talar nu för att den varslade strejken och lockouten bryter ut på onsdag med stora konsekvenser för många företag.

Telegram från TT / Omni
22 jan. 2019, 11.57

Arbetsgivarparten Sveriges Hamnar svarade ja, men det gjorde inte Hamnarbetarförbundet.

– Medlarbudet är identiskt med den kravlista vi fick från arbetsgivaren i söndags. I den skulle vi avskriva oss möjligheten att ingå i lokala förhandlingar, säger Erik Helgeson, förbundsledamot i Hamnarbetarförbundet, till TT.

– Det tycker vi är oacceptabla inskränkningar i våra rättigheter, säger han.

Arbetsgivarsidan beklagar beskedet.

– Tyvärr har Hamnarbetarförbundet tackat nej och det blir ingen lösning, säger Mattias Dahl, vd på Transportföretagen.

Många berörda hamnar

Facket har varslat om punktstrejker i 15 svenska hamnar från norr till söder med start den 23 januari. Och arbetsgivarna har svarat med lockout – att stänga berörda arbetare ute från arbetsplatserna. Ungefär 1 000 av fackförbundets medlemmar berörs, beräknar facket.

Strejken inleds vid hamnar i Gävle, Helsingborg, Holmsund, Karlshamn, Malmö, Sundsvall, Söderhamn och Umeå, för att sedan utvidgas till Stockholm och Göteborg.

– Det kommer att få stora konsekvenser redan på kort sikt, vi pratar om ett tiotal hamnar som drabbas hårt. Det kommer att drabba svenska företag, kommer hota svenska arbetstillfällen och ganska snabbt också drabba tredje man, det vill säga vanliga medborgare, säger Mattias Dahl på arbetsgivarsidan.

Roro-trafik berörs

Ett av de företag som drabbas är skogskoncernen Stora Enso som räknar med merarbete, omplanering och andra logistiska åtgärder.

– Det är inte bra och kommer sannolikt att leda till vissa störningar och förseningar, säger Carl Norell, presschef på bolaget.

Den utdragna konflikten har tidigare främst påverkat containertrafiken via Göteborgs hamn vilket har fått företag som Stora Enso att dirigera om vissa transporter och använda andra transportmedel.

Denna gång berör stridsåtgärderna flera hamnar med så kallad roro-trafik, där lasten rullas på och av fartygen. Stora Enso skickar årligen runt 600 000 ton gods via Göteborgs roro-terminal.

– Roro-hamnen är central för vår verksamhet, säger Carl Norell.

Arbetsgivarorganisationen Industriarbetsgivarna varnar för förödande konsekvenser för basindustrin, där hamnarna är hjärtat. Vd Per Hidesten efterlyser att snabbt få den framtagna lagen på plats – en lag som syftar till att begränsa konflikträtten vid situationer liknande hamnkonflikten, där flera konkurrerande fack är inblandade.

Ogillar bilaga

Den här gången skulle stridsåtgärderna få något andra konsekvenser än förra gången strejk bröt ut.

– Det vi stoppar nu är i så fall handeln inom Europa. Det är andra varor och den är mer tidskänslig än vad containertrafiken är, säger Johan Woxenius, professor i sjöfartens logistik vid Göteborgs universitet, till Ekonomiekot.

Arbetsgivarna har svårt att förstå varför facket tackar nej till budet.

– Budet som vi fått skulle innebära att vi ingår kollektivavtal med varandra. Det har vi aldrig haft och det är ju det som Hamnarbetarförbundet sagt till oss under hela resan att det är det man är ute efter, säger Mattias Dahl.

Det Hamnarbetarförbundet vänder sig mot är den bilaga som adderats till kollektivavtalet.

– Nu kommer vi att begära direktförhandlingar med arbetsgivaren så fort som möjligt för att skyndsamt komma vidare, säger Erik Helgeson.

Fakta: Hamnkonflikten

Konflikten mellan den fackliga organisationen Hamnarbetarförbundet och arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar har pågått sedan 2016.

Bakgrunden till konflikten är att Hamnarbetarförbundet vill ha ett eget kollektivavtal med Sveriges Hamnar, bland annat för att själv kunna få förhandla om avtalsvillkor.

Arbetsgivarna har ett rikstäckande kollektivavtal med LO-förbundet Transport och vill inte ha två olika avtal för samma arbete utan har erbjudit Hamnarbetarförbundet ett hängavtal till det befintliga kollektivavtalet med Transport.

Den utlösande faktorn till konflikten nu är en policy från arbetsgivaren som gäller sedan i april 2018. Enligt Hamnarbetarförbundet innebär den att man utestängs från fackligt inflytande runtom i landet. Förhandlingar pågick under hösten, men utan att någon lösning nåddes.

Hamnarbetarförbundet har 1 300 medlemmar, vilket är omkring hälften av landets hamnarbetare.

I en rapport från Svenskt näringsliv beräknades svenska företags kostnader till följd av hamnstrejken under 2017 till 4,5 miljarder kronor till följd av bland annat ändrade transportvägar, längre transporttider och försenade leveranser.

Fakta: Lista över berörda hamnar

Strejk och lockoutvarsel gäller endast Hamnarbetarförbundets medlemmar.

1. Helsingborgs Hamn AB

2. SCA Logistics AB, Sundsvall

3. Yilport Gävle AB, Granudden

4. Copenhagen Malmö Port AB

5. CMP Norra Hamnen AB, Malmö

6. SCA Logistics AB, Holmsund

7. Kvarkenhamnar AB, Umeå

8. Söderhamns Stuveri och Hamn AB

9. Karlshamns Hamn AB

10. Shorelink AB, Piteå

11. Shorelink AB, Skellefteå

12. Shorelink AB, Luleå

13. Logent Ports & Terminals AB, Stockholm

14. Stockholms Hamn AB

15. Gothenburg Ro/Ro Terminal AB

Källa: Transportföretagen