KD vill satsa på fler äldreboenden

KD-ledaren Ebba Busch Thor har med sig en packe förslag för att komma åt bristen på äldreboenden till Almedalen.

Totalt vill partiet satsa 4 miljarder kronor på de äldre, bland annat för att höja nivån och taket i bostadstillägget.

– Det pågår just nu ett välfärdssvek, säger Ebba Busch Thor på en pressträff inför kvällens Almedalstal.

– Vi har en regering som har ett högt tonläge om välfärden, men som lovar runt i valrörelsen och håller tunt.

Förslagen hon presenterar handlar om att öka antalet platser inom särskilt boende och trygghetsboende, men också om att de äldre ska ha bättre råd med sitt boende.

Garanteras plats

KD vill att alla som har fyllt 85 år ska ha rätt till äldreboende, om de vill. Partiet föreslår en äldreboendemiljard som ska fördelas i de kommuner som klarar att erbjuda äldreboende inom tre månader efter biståndsbeslut.

Om kommunerna inte klarar att få fram särskilt boende i tid anser KD att vitesbeloppen ska höjas. I dag ligger det på mellan 10 000 och 1 miljon kronor och KD anser att den lägre gränsen bör höjas.

– Vi kommer att prioritera kommunala äldreboenden framför kommunala badhus, säger Ebba Busch Thor.

I dag säger 125 kommuner att de har brist på äldreboenden. KD räknar med att bristen på särskilda boenden för äldre kommer att öka med 20 000 till 2030.

Bygga mer

KD föreslår också att 150 miljoner extra ska anslås varje år för att bygga fler särskilda boenden. Dessutom vill partiet att kommuner med en hög andel äldre ska få ökad kompensation genom den kommunala kostnadsutjämningen.

Totalt beräknas KD:s förslag för äldre kosta cirka 4 miljarder kronor. Utöver äldreboendemiljarden är det förslagen om högre bostadstillägg som är mest kostsamma.

Taket för vad en pensionär kan få i bostadstillägg har varit oförändrat sedan 2007. KD föreslår nu en kraftig höjning, från 5 090 kronor för ensamboende och 2 545 för sammanboende till 7 500 respektive 3 750 kronor. Till det kommer ett förslag om höjning av nivån i bostadstillägget med 300 kronor för sammanboende och 500 för ensamboende.

TT