Foto: Pedersen, Terje

Fler än 1 200 SAS-avgångar ställs in

SAS ställer in fler än 1 200 avgångar under måndagen och tisdagen på grund av pilotstrejken. Det drabbar nästan 110 000 resenärer.

Parterna talar fortfarande inte med varandra och båda sidorna kräver att den andra tar sitt ansvar.

Telegram från TT / Omni
28 april 2019, 09.26

Tiotusentals resenärer drabbas varje dag som piloterna i Sverige, Danmark och Norge strejkar. Närmare 600 avgångar i hela Skandinavien ställdes in under söndagen, vilket drabbade drygt 63 000 passagerare.

Under måndagen och tisdagen ställs 1 213 avgångar in och det berör nästan 110 000 resenärer. SAS har förlängt perioden för fri om- och avbokning av biljetter till och med den 5 maj.

Långt ifrån varandra

Piloterna har krävt ett 13-procentigt lönepåslag, men parterna står långt ifrån varandra. Sedan strejken inleddes har fackförbundet och arbetsgivaren inte talat med varandra.

– Det handlar inte om prestige eller om vem som ska ringa först. Det handlar om att hitta möjligheter för en konstruktiv dialog och det gör vi inte när piloterna står kvar i sin extrema position, säger Torbjörn Granevärn, förhandlingschef för arbetsgivarorganisationen Svenska flygbranschen.

Det så kallade industrimärket är vägledande för löneförhandlingar i Sverige och det ligger för året på 2,3 procent. Enligt Granevärn har SAS försökt möta piloternas krav på större inflytande över sina scheman, men kan inte förhandla om lönepåslag utöver märket.

Torbjörn Granevärn vill understryka att arbetsgivaren ser piloterna som en viktig och professionell yrkesgrupp.

– De är vana att ta ansvar i sin yrkesroll, men jag skulle uppskatta om de tog lite ansvar här också. Båda sidor måste ta ansvar, säger han.

"Ser vägen framåt"

Rawaz Nermany, ordförande i Svensk pilotförening, säger att några förhandlingar mellan parterna inte är inplanerade.

– Vi ser vägen framåt. Sättet att komma vidare är att SAS visar en riktig vilja att faktiskt förhandla och sätter sig vid förhandlingsbordet. Om de gör det är jag övertygad om att vi kan nå en lösning på det här. Jag tycker att SAS får ta sitt ansvar, säger han.

Fakta: Konflikt om kollektivavtal

Konflikten rör nya kollektivavtal för piloterna.

Före förhandlingarna sade SAS upp särskilda avtal mellan sig och piloterna gällande samverkan, produktion, karriärvägar och anciennitetsprinciper.

Piloterna anser bland annat att de har hamnat efter sina konkurrenter lönemässigt. En annan huvudfråga rör mer förutsägbarhet i förhållande till arbete och fritid.

Den 2 april, efter att förhandlingarna brutit samman, varslade SAS piloter i Danmark, Norge och Sverige om strejk med start 26 april vid midnatt, om ingen lösning nåtts.

På kvällen den 25 april lade medlarna i Sverige fram ett bud till parterna. Budet innehöll, enligt arbetsgivaren, att fler piloter ska kunna påverka och överblicka ett mer förutsägbart schema, samt få en löneökning på 2,3 procent. Fackets krav har beräknats innebära en löneökning på 13 procent.

Piloterna sade nej till budet, medan arbetsgivaren sade ja.

Efter att förhandlingsfristen löpt ut vid midnatt fortsatte de norska och danska parterna förhandlingarna på övertid, men på morgonen den 26 april meddelar norska och danska medier att även de piloterna tas ut i strejk.