Foto: Johan Nilsson/TT

Flygbolag vill utvecklas med klimatavgift

Många danska partier har miljön på agendan, men någon flygskatt vill landets flygindustri inte ha. Däremot föreslår flygbolag en klimatavgift, som de hoppas kan bli verklighet 2020.

– Vi vill behålla fördelarna med flygresor samtidigt som vi minimerar miljöpåverkan, säger Michael Svane från Dansk Luftfart.

Telegram från TT / Omni
06 okt. 2019, 09.29

Flygtrafiken i Sverige minskade med fem procent under det första kvartalet i år. I Norge och Sverige har flygbolag kritiserat de införda flygskatterna med argumentet att den inte ger någon direkt miljökonsekvens, bland annat.

Nu lägger den danska branschen fram ett eget förslag om en klimatavgift. Förslaget skickas till danska politiker från Dansk Luftfart, en branschgrupp som innefattar bland andra Köpenhamns och Billunds flygplatser samt SAS och Norwegian.

31 kronor per biljett

Tanken är att via avgiften få in 250–300 miljoner danska kronor årligen, till en fond inom flygindustrin som ska arbeta med gröna lösningar för flyget. För resenärer innebär avgiften i medeltal 20 danska kronor (motsvarade 31 svenska kronor) per biljett.

– Poängen med förslaget är behålla fördelarna med flygresor, som handel, relationer och upplevelser samtidigt som vi minimerar flygtrafikens negativa inverkan på miljön. Vi tror att våra resenärer vill bidra till hållbarhet och kommer att välkomna avgiften. Den är så pass låg att alla som vill fortsätta flyga kan göra det, säger Dansk Luftfarts direktör Michael Svane till TT.

Tanken är att industrin och regeringen ska ingå ett klimatavtal, där avgiften till fonden blir obligatorisk utan att vara en skatt. Att inkomsten stannar inom branschen möjliggör enligt Svane mer ändamålsenlig utveckling och nödvändiga tekniska investeringar. Målet är inte att minska flygresorna.

– Problemet är inte att flyga, utan utsläppen. Med en garanterad försörjning av forskning och utveckling kommer industrin att hitta hållbara lösningar för framtiden, säger han.

Det konkreta förslaget skickade organisationen in till den danska regeringen i fredags, men diskussionen har pågått sedan februari i år.

Vill sätta agendan

– Inom den danska politiken växer önskan om att minska utsläppen, så vi kände att det var en lämplig tidpunkt för oss att vara aktiva och sätta agendan för hur det kan möjliggöras inom flygindustrin, säger Michael Svane.

Ett av bolagen som står bakom förslaget är SAS.

– Vi har stora ambitioner, men SAS kan inte driva omställningen själv. Vi tar nu tillsammans ett stort och viktigt steg i rätt riktning och ser fram emot att fortsätta och utveckla samarbeten med politiker, branschaktörer, forskare och myndigheter, kommenterar Simon Pauck Hansen, koncerndirektör på SAS, på bolagets hemsida.

Initialt har transportministern i Danmark, Benny Engelbrecht (S), ställt sig positiv till förslaget.

– Jag är glad att branschen visar att de är med på banan och tar ansvar. Regeringen vill att flygbranschen bidrar till klimatinsatsen, men vi kan inte fastställa en konkret modell än, säger han.

Danska partier som föreslagit flygskatter enligt norsk och svensk modell välkomnar initiativet, även om man påpekar att branschen vill lägga på blygsamma belopp per biljett.

– Det är en otroligt glädjande nyhet att luftfartsbranschen förstår att något måste hända. Men ribban läggs lite lågt, säger Ida Auken, miljötalesperson på De Radikale.

Fakta: Flygets klimatpåverkan

Flygets klimatpåverkan har ökat under de senaste decennierna, en effekt av att människorna flyger allt mer. I Sverige har antalet utrikes flygresor per invånare mer än fördubblats sedan början av 1990-talet.

Flygtrafiken beräknas svara för cirka 4–5 procent av de totala koldioxidutsläppen i Sverige, beräknat på flygets samlade tankningar på svenska flygplatser.

Den politiskt omstridda svenska flygskatten som infördes av den rödgröna regeringen våren 2018 är avståndsbaserad och gäller både inrikes- och utrikesresor. Skattesatsen är 61, 255 eller 408 kronor per passagerare, beroende på vilket land som är flygresans slutdestination.

Danmark hade från 1970-talet till 2005 en flygskatt om 75 kronor per passagerare, som man beslutade att ta bort 2005. Skatten var dock inte ämnad för att klimatkompensera, utan flygresor sågs som lyxkonsumtion.

Källor: Naturvårdsverket och Skatteverket