Foto: Johan Nilsson/TT

Flygexpert: Ingen vinnare på SAS-strejk

En kostnad på runt en halv miljard kronor och ett avtal utan egentliga vinnare. Så kan SAS pilotstrejk summeras.

Konflikten är avblåst, men olösta knutar kan bädda för nya konflikter.

Telegram från TT / Omni
03 maj 2019, 15.15

Efter sju dagars strejk med tusentals inställda flyg fick SAS och piloterna till slut ett kollektivavtal. Men det är svårt att ropa ut en vinnare, enligt flygexperten Jan Ohlsson:

– Ingen skulle jag säga.

Årliga löneökningar något över det så kallade märket för de svenska piloternas del, en större andel piloter på fast skiftschema och ändringar i villkoren för piloternas anställningstrygghet – det är några av delarna i det nya treåriga avtalet.

SAS-piloterna anser att de lönemässigt halkat efter sina kolleger hos konkurrenterna. Förutom en löneökning enligt märket önskade piloterna ett lönelyft på tio procent i ett så kallat återtag för att man tidigare hjälpt bolaget ur kris, enligt uppgift från Wilhelm Tersmeden på Svensk pilotförening. Samtidigt vill piloterna framhålla att lönen inte var det viktiga.

Onödig strejk?

Jan Ohlsson konstaterar att en löneökning på 3,5 procent i år är långt ifrån ursprungskravet.

– Om det inte var viktigt från början, som man säger nu, då undrar man varför i herrans namn man startade den här strejken.

SAS har å sin sida fått ta tillbaka villkor bolaget nyligen sagt upp med piloterna som gäller rollfördelning, turordningsregler och samarbete – villkor som rör anställningstryggheten och bolagets möjligheter att anlita underleverantörer.

– SAS säger också att man är nöjd, men egentligen har man bundit Rickard Gustafson vid händer och fötter att inte lokalisera ut fler jobb. Och man får anta att bakom kulisserna var det just det SAS-ledningen ville göra, säger Jan Ohlsson.

Som summering av det man vet om det slutliga avtalet ser han det mest som administrativa justeringar.

– Jag tycker att resultatet totalt sett inte hade berättigat en strejk, säger Jan Ohlsson.

Årlig kostnadsökning

En faktor som lyfts fram i debatten är att det skulle bli allt för dyrt för SAS att gå med på piloternas krav och att det skulle undergräva företagets konkurrenskraft. Kostnadsökningen till följd av det nya avtalet bedöms ligga i linje med löneutvecklingen på marknaden.

– Samtidigt vet man inte så mycket bakom själva siffran, hur mycket piloterna ska jobba och alla de bitarna. De är svåra att bedöma och kan göra att det blir sämre för bolaget än det ser ut på pappret, säger Mats Hyttinge, analytiker på Jarl Securities.

SAS vill inte uppge vad avtalet kostar.

– Det är inget vi kommer att redovisa i detalj. Just nu är vi glada att vi tecknat det här avtalet, säger Karin Nyman, kommunikationsdirektör på SAS.

Kostsam konflikt

Kostnaderna för själva strejken bedöms däremot bli ett hårt slag mot bolaget. SAS har självt inte velat säga något om kostnaderna, mer än att vd Rickard Gustafson konstaterat att det blir en dyr affär.

– I runda slängar har det här kostat SAS 500 miljoner kronor. Det är nästan hälften av årets bedömda vinst, säger Mats Hyttinge.

Piloterna säger att lönefrågan främst handlade om att lyfta diskussionen om glappet gentemot konkurrenterna, och att det funnits en besvikelse över att bolaget inte vill prata om saken och erkänna att piloterna fått stå tillbaka.

– När det gäller lönen sade vi att vi kan acceptera märket i ett, två eller tre år, säger Wilhelm Tersmeden.

Fakta: Det nya kollektivavtalet

Avtalet innebär bland annat:

Större förutsägbarhet kring arbetsscheman. Andelen piloter på fast skiftschema ökar från 40 procent till 60 procent. Det innebär att fler arbetar på ett schema med fem arbetsdagar som följs av fyra lediga dagar och så vidare. Femdagarspasset kan innebära en total arbetstid på upp till 60 timmar.

Villkor om samarbete, rollfördelning och turordningsregler.

Piloter som normalt flyger långdistansflyg ska även kunna hoppa in och flyga på korta distanser.

Avtalet ger piloterna en löneökning på 3,5 procent under 2019, 3 procent under 2020 och 4 procent 2021. Det så kallade märket, det vill säga nivån för den allmänna löneutvecklingen på den svenska arbetsmarknaden, ligger på 2,3 procent. SAS-avtalet har förhandlats gemensamt för alla de tre skandinaviska länderna och märket är högre i Danmark och Norge än i Sverige.

Källor: SAS och SAS Pilot Group