Foto: Johan Nilsson/TT

Försiktig nedgång i smittspridningen

Smittspridningen i Sverige tycks ha följt Folkhälsomyndighetens scenarier och nått en topp inför jul, enligt myndigheten.

– Vissa ljusningstecken möjligen, men det finns orosmoment vid horisonten, säger Anders Tegnell.

Telegram från TT / Omni
15 jan. 2021, 14.03

Globalt sprids coronaviruset fortsatt i allvarlig takt, berättar statsepidemiolog Anders Tegnell på dagens myndighetsgemensamma pressträff.

– Efter att ha varit lite lägre siffror under julhelgerna så fortsätter nu uppgången på ungefär samma linje som innan. Så tyvärr har vi nog inte haft någon minskande effekt.

I Sverige syns dock en "försiktig nedgång" säger Anders Tegnell, men poängterar också att man ska vara försiktig med att dra tidiga slutsatser.

Smittspridningen tycks ha avtagit efter helgerna, som mest i de yngre åldersgrupperna. Den gruppen verkar gå upp snabbt men också sjunka tillbaka i rask takt, enligt Anders Tegnell. Men en nedgång syns i alla åldrar.

"Ingen drastisk ökning"

I Stockholm talar statsepidemiologen om en "tydlig nedgång" som också avspeglar sig på trycket i vården. I regionerna Jämtland-Härjedalen och Dalarna verkar den befarade smittotoppen som man oroade sig för i samband med skidresor över jul och nyår ha uteblivit.

– Det var inga drastiska ökningar under julhelgen. Det fungerade ganska bra med skidåkningen och det ser inte ut att ha blivit någon omfattande smittspridning på grund av det, säger Tegnell.

Trycket är däremot fortsatt hårt på vården, eftersom tiden från infektion till insjuknande kan vara uppemot två, tre veckor. Skåne är den region som är värst drabbad just nu sett till smittspridningen.

– Tittar man på befolkningsandel så är även sjukvården mer drabbad i södra delen av landet, säger Taha Alexandersson, ställföreträdande krisberedskapschef på Socialstyrelsen.

Färre inlagda på iva

Ytterligare 268 dödsfall med covid-19 har rapporterats. Totalt har 10 591 smittade avlidit i landet. Sammanlagt har 533 265 personer i Sverige bekräftats smittade. Runt 300 färre patienter vårdas på iva med anledning av covid-19 jämfört med förra veckan, enligt Socialstyrelsen.

– Även om vi hoppas att kurvan är på väg ner så är det fortsatt väldigt ansträngt inom vården i landet, säger Taha Alexandersson och berättar att flera regioner har arbetat inom förstärkningsläge länge nu.

Vaccineringen i landet fortsätter och totalt har 147 000 doser administrerats. Siffran bygger på uppgifter från regionerna till och med 17 januari. Enligt Folkhälsomyndigheten har den grupp som vaccinerades kring starten den 27 december fått sin andra dos.

– Vi vill fortsätta understryka att det är viktigt att regionerna fortsatt använder alla doser de kan så att vi får ett snabbt skydd, säger Anders Tegnell.

Tredje dos vaccin

Han berättar att Folkhälsomyndigheten förmodligen kommer att göra omprioriteringar när en större del av befolkningen ska vaccineras och tittar på om de mellan 60 och 69 år kan gå före och ingå i fas 3.

På en fråga om man i framtiden kommer att behöva ta en tredje dos covid-vaccin säger Tegnell att det inte är otänkbart. Men vilka grupper som behöver det och med vilket mellanrum är oklart.

– Det är nog väldigt mycket som talar för att vi behöver ha ett vaccinationsprogram mot covid-19 långsiktigt och då kommer man helt säkert behöva booster-doser, säger han.

De nytillkomna dödsfallen i myndighetens statistik har i de flesta fall inträffat flera dagar tidigare, och de dödsfall som inträffat i närtid finns inte med på grund av eftersläpning i rapporteringen. Detta innebär att den dagliga uppdateringen visar inrapporterade dödstal, inte dödstalet för just den dagen