Fortsatt inställda operationer även på måndag

Bristen på sjukhusmaterial och leveransstrulet fortsätter – planerade operationer är inställda för patienter på flera sjukhus i början av nästa vecka.

Materialbristen har nu orsakat problem i en och en halv vecka.

Telegram från TT / Omni
20 okt. 2019, 11.32

Totalt handlar det om minst 180 planerade operationer som ställts in på flera sjukhus i tre regioner: Uppsala, Västmanland och Dalarna. Där gäller ett operationsstopp till åtminstone måndag. Även Örebro och Sörmland har påverkats av materialbristen.

Hur det ser ut efter måndag går inte att säga i nuläget, enligt Mikael Köhler, chefsläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Men situationen med brist på material väntas hålla i sig.

– Vi tar höjd för att detta håller på länge, säger Köhler till TT.

Sedan den 11 oktober har sjukhuset endast genomfört akuta och nödvändiga operationer. Hittills har närmare hundra operationer ställts in där.

Nytt beslut imorgon

I Region Dalarna handlar det om totalt 42 inställda operationer vid sjukhusen i Falun och Mora från och med måndag. Stoppet innebär att endast akuta eller tidskritiska operationer kommer att genomföras där.

– Man kommer att ta ett nytt beslut imorgon på stabsmötet om operationer ska ställas in på tisdag, säger Elin Hwit, presskommunikatör i Region Dalarna.

I Region Västmanland gäller operationsstopp vid sjukhusen i Västerås och Köping. Efter söndagens stabsmöte konstateras dock att inflödet av sjukvårdsmaterial från andra leverantörer än Apotekstjänst varit tillräckligt för att klara helgen bra.

"Med tanke på utgångsläget har vi klarat helgen på en tillräcklig nivå", säger biträdande sjukvårdsdirektör Liselott Sjöqvist enligt ett pressmeddelande.

Bristen på sjukvårdsmaterial har uppstått efter att de fem regionerna bytt från leverantören Mediq till Apotekstjänst. Bytet skedde den 1 oktober och sedan dess har leveranserna krånglat. Regionerna Örebro, Västmanland och Dalarna befinner sig fortfarande i stabsläge på grund av situationen.

"Vet inte vad vi får"

I Region Örebro har man hittills inte behövt ställa in några operationer. Så ser prognosen ut även för början av nästa vecka.

– Vi har ett läge inför helgen som bedöms som normalt, att vi kan bedriva en normal verksamhet fram till måndag-tisdag, säger Sten Lundberg, pressansvarig i Region Örebro.

Samma läge gäller för Region Sörmland.

– Vi gjorde bedömningen inför helgen att vi kommer klara oss inför helgen och under uppstarten av nästa vecka. Sedan har vi gjort beställningar, så vi hoppas att prognosen ser bra ut. Men vi vet inte vad vi får, säger Maria E Karlsson, kommunikationsdirektör i Region Sörmland.

Enligt Apotekstjänst är en av huvudanledningarna till att problemet kunnat uppstå att antalet beställningar varit betydligt fler än vad som stod i avtalet. När TT talade med företaget i fredags kunde man inte säga när leveranserna åter kan fungera normalt.

Fakta: Tomma hyllor – inställda operationer

Företaget Apotekstjänst vann upphandlingen för leveranser av förbrukningsvaror till regionerna Uppsala, Sörmland, Västmanland, Dalarna och Örebro. Affären avser bland annat förbrukningsmaterial till ett uppskattat värde av 50 miljoner per 12 månadersperiod. Avtalet är skrivet på två år, med möjlighet till ett års förlängning.

Tidigare hade Mediq uppdraget. Bytet skedde den 1 oktober. Sedan dess har leveranserna krånglat.

På torsdagen den 10 oktober beslutade Region Uppsala att ställa in planerade operationer på grund av materialbrister. Till en början var fyra av de fem regionerna i stabsläge. I nuläget befinner sig tre regioner i stabsläge, vilket innebär att de leds av en särskild organisation.

Den 16 oktober beslutade Region Västmanland att ställa in samtliga planerade operationer på sjukhusen i Västerås och Köping.

På torsdagen den 17 oktober meddelade Region Dalarna att man även där ställer in planerade operationer från och med måndag den 21 oktober på grund av materialbrister.

Hittills har totalt fem sjukhus infört operationsstopp.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tidigare sagt till TT att beredskapen hos regionerna är för låg. Även vid ett byte av leverantör måste verksamheten fungera.

Källa: Varuförsörjningsnämnden, Socialstyrelsen, MSB