Foto: Jonas Ekströmer / TT

Frostenson har lagt fram sina krav

Katarina Frostenson kan tänka sig att lämna Akademien, men bara om hon kompenseras så att hon kan fortsätta försörja sig som poet. Hennes förlikningsförslag är nu inlämnat, men inga detaljer är offentliga.

Telegram från TT / Omni
07 jan. 2019, 15.04

Exakt hur förslaget ser ut framgår inte av det utdrag TT tagit del av. I utdraget skriver hennes advokat Per E Samuelson att Frostenson inte anser att hon har brutit mot Akademiens stadgar och att hon har rätt att vara kvar som ledamot i resten av sitt liv.

Hon är dock ändå beredd att avgå frivilligt eftersom hon inte "vill ställa sig i vägen för återupprättandet av Akademiens förtroende", men det måste ske på villkor av att hon ska kunna fortsätta försörja sig som poet.

"Inte ett skadestånd"

– Hon vill ha en ersättning för utebliven inkomst kan man säga, men inte ett skadestånd för det avtalsbrott som Akademien har begått mot henne, säger Per E Samuelson till TT.

I utdraget skriver Samuelson även att Akademien har begått avtalsbrott mot Frostenson, och att hennes anseende som yrkesmänniska har lidit "irreversibel skada".

TT: Innehåller förslaget några fler krav?

– Nej, det enda du inte vet är beloppet och det vill vi hålla hemligt tills vidare, säger Samuelson.

I Frostensons skrivelse framgår också att Akademien i oktober 2018 erbjudit henne ett arvode på 38 626 kronor per kvartal tills vidare, något som också bekräftas av Akademiens ständige sekreterare Anders Olsson när TT når honom.

– Vi tycker att det är rimligt att hon kompenseras för de uteblivna inkomsterna under den perioden. Det här är inte någonting som alls är främmande för oss. Den delen av kraven är inget problem, säger han och berättar att en retroaktiv utbetalning redan har gjorts till Frostenson.

"Totalt värdelös"

I december offentliggjorde Akademien den advokatutredning som drar slutsatsen att Frostenson bör lämna Akademien. Enligt utredningen har hon läckt information om Nobelpristagare och inval till den så kallade kulturprofilen, som hon har en nära koppling till, och därmed i förlängningen orsakat Akademien stor skada. Om hon inte lämnar frivilligt anser utredarna att ledamöterna är skyldiga att utesluta henne. Frostensons advokat har kallat utredningen "totalt värdelös", bland annat på grund av sin ensidighet.

Ständige sekreteraren Anders Olsson har tidigare sagt att han är öppen för en förlikning mellan Frostenson och Akademien och välkomnar det nya förslaget.

– Det är utmärkt att det kommer in ett förslag, säger han till TT och fortsätter:

– Men det är ingenting som jag kan kommentera i dagsläget. Jag måste tala med advokaterna och ledamöterna om hur man ska se på det först.

TT: När kommer ni att kunna fatta ett beslut i frågan?

– Vi måste diskutera det nu i veckan. Men det är viktigt att det förankras i Akademien på ett riktigt sätt. Vi har vårt första ordinarie möte den 17:e, det är inte säkert att vi kan komma till ett beslut innan dess. Annars får vi försöka komma till ett beslut per capsulam, alltså via mejl.

Fakta: Frostensons förlikningsförslag

I förlikningsförslaget står det att Akademien och övriga ledamöter har en lojalitetsplikt mot Katarina Frostenson och att de, enligt stadgarna, exempelvis bör undvika att kritisera sina kollegor offentligt och agera aktsamt och med omdöme och integritet. Där ingår "skyldigheten att inte av ovidkommande skäl kräva andra ledamöters avgång som ett villkor för att själv sitta kvar".

Enligt förslaget har Akademien från hösten 2017 brutit mot sin lojalitetsplikt mot Frostenson och därmed även brutit det uppdragsavtal som slutits mellan Akademien och Frostenson.

Bland annat nämns de advokatutredningar som beställts av Akademiens och som, enligt förslaget, "tycks ha beställts för att försöka hitta något 'fel' som man skulle kunna använda sig av för att mistänkliggöra Katarina Frostenson". Uppgifter från utredningarna spreds också i media och flera akademiledamöter valde att "offentligt lämna ytterligare nedsättande kommentarer om Frostenson".

Enligt förlikningsförslaget finns inte någon grund för uteslutning eftersom "den kompletterande utredningen är felaktig och saknar tillförlitlighet" samt att bevisvärderingen som gjorts är "undermålig".

Frostenson har förlorat sin arbetsinkomst och gått miste till samtliga förmåner hon har rätt till, står det i förslaget. Dessutom har hennes anseende som yrkesmänniska lidit "irreversibel skada".

På grund av sina starka lojalitetsband till Akademien är Frostenson ändå beredd att avgå, men det måste ske på sådana villkor att "hon kan försörja sig och fortsätta sitt värv som lyriker".