Foto: Henrik Montgomery/TT

Grön idétorka på svenska arbetsplatser

Anställda är dåliga på att driva miljöfrågor och initiativen som tas kommer oftast från ledning och styrelse.

Men över lag är initiativen för en bättre miljö få, visar en färsk forskningsrapport.

Telegram från TT / Omni
30 nov. 2019, 11.29

– Det finns många möjligheter till förbättring. Det kan man säga om man vill tänka positivt, säger Katarina Blomkvist som har tagit fram rapporten tillsammans med Philip Kappen och Ivo Zander, alla tre forskare på företagsekonomiska institutionen på Uppsala universitet.

Låg aktivitet

Den gröna aktiviteten är låg på svenska arbetsplatser, både inom företagen och inom den offentliga sektorn. När det gäller enkla frågor, som bättre avfallssortering eller energieffektivisering, är det bara åtta procent av de anställda inom den privata sektorn och fem procent inom den offentliga sektorn som tar egna initiativ.

– De initiativ som rapporten tar upp gäller både stora och små saker, från att minska användningen av skadliga kemikalier till att sluta använda plastmuggar i fikarummet, säger Katarina Blomkvist.

Initiativen kommer oftast från högre ort.

– Det är styrelsen och ledningen som visar vägen, inte de anställda. En förklaring kan vara att det ofta handlar om stora, strategiska beslut. Det är lättare för en styrelse att ta initiativ som påverkar hela organisationen, säger Blomkvist.

Miljöpolicy vanligt

Inom offentlig sektor är det 40 procent av alla nya tjänster och produkter som har tydligt uttalade miljömål. Inom privat sektor är det 33 procent. Här placerar sig alltså offentlig sektor lite bättre än den privata.

Men vid en samlad betraktelse ligger den privata sektorn bättre till än den offentliga.

– Man kan säga att det bubblar väldigt lite inom den offentliga sektorn. Det kommer få miljöinitiativ därifrån och graden av förnyelse är låg, säger hon.

Men mycket återstår att göra också bland företagen.

– Nästan alla företag har en miljöpolicy men ändå kommer det få initiativ därifrån, säger Katarina Blomkvist.

Rapporten visar att det är de stora företagen, mer än de små, som står för grön innovation.

– Det beror troligen på att stora organisationer har större resurser för den här sortens arbete.

Optimistisk inställning

De anställda som tar initiativ på miljöområdet är de som har en mer optimistisk inställning.

– Det är de som tror att man kan åstadkomma förbättring och som inte har gett upp hoppet om miljön som också kommer med initiativ, säger Katarina Blomkvist.

Viktiga faktorer som driver fram miljöarbete är regelverk och certifieringar.

– Det betyder att politikerna spelar en viktig roll, säger hon.

Fakta: Förnyare på jobbet

Rapporten, Intraprenörskapskompassen, bygger på data från över 4 000 personer som arbetar i privat och offentlig sektor. Informationen samlades in i juni i år med hjälp av 85 olika frågor som marknadsundersökningsföretaget Ipsos ställde på uppdrag av forskarna.

Enligt Nationalencyklopedin är en intraprenör en person som verkar som förnyare av affärsverksamheten inom ett större företag eller av en offentlig förvaltning.

Källor: Intraprenörskapskompassen, Nationalencyklopedin.