Foto: Henrik Montgomery/TT

Grönt ljus för Ford, J och Prins

Telegram från TT / Omni
05 dec 2019, 20.00

Nu får svenska föräldrar fler namn att välja mellan. Högsta förvaltningsdomstolen sätter ner foten och godkänner Ford, J och Prins som förnamn.

Domstolen har prövat tre fall där Skatteverket nekat föräldrarna att namnge sina söner som de ville. Skatteverket ansåg att förnamnen var olämpliga. Den nya namnlagen som trädde i kraft 2017 ger myndigheten större rätt att neka namn.

Pojkarnas föräldrar överklagade avslagen och efter domar i förvaltningsrätten och kammarrätten har Högsta förvaltningsdomstolen avgjort frågan. Inget av de tre namnen anses som olämpliga.

Men i fallen med J och Prins var domstolen inte enig i sin bedömning. Två av de fem justitieråden var skiljaktiga och ansåg att namnen är olämpliga som förnamn.