Foto: Naina Hel n Jåma/TT

Hårdare tag mot flyget fråga för MP-kongress

Klimat och miljö kommer att ta stor plats på Miljöpartiets kongress i maj.

Grön Ungdom tycker det är dags att radikalisera flygpolitiken och vill förbjuda inrikesflyg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö.

Telegram från TT / Omni
29 mars 2019, 15.21

Närmare 300 motioner har kommit in till Miljöpartiets kongress i Örebro. En stor del av dem handlar om klimat- och miljöfrågor.

Ungdomsförbundet anser att flygskatten inte är nog för att ta itu med flygutsläppen. De vill ta i med hårdhandskarna och föreslår bland annat att inrikesflyget mellan de största städerna ska läggas ner och att flygreklam ska förbjudas. Tills ett förbud är infört vill de att reklamen ska förses med varningstext, som för alkohol och tobak. Dessutom ska flygskatten vara progressiv, så att den som flyger mycket får betala mer.

Partistyrelsen avslår motionen, även om den kan tänka sig att kraftigt begränsa reklam för flygresor.

– Det finns en stor otålighet och en berättigad oro inte minst hos våra ungdomar att vi inte minskar utsläppen i tillräcklig hastighet, säger språkröret Isabella Lövin, som dock vill fokusera på att genomföra de åtgärder som S, MP, C och L enats om för denna mandatperiod.

Kongressen kommer också att få ta ställning till ett nytt strategidokument med siktet inställt på 2031, det år då MP fyller 50 år. En av hörnstenarna är att bredda politiken så att hållbarhet och klimat- och miljöfrågor blir en naturlig del i alla politikområden.