Hårdaste straffet står fast för Peter Madsen

"Inget straff är för hårt för Peter Madsen", konstaterade åklagaren och tittade rakt på den morddömde ubåtsbyggaren.

Østre landsret väljer lagens strängaste straff och slår fast Madsens livstidsdom för mordet på journalisten Kim Wall.

Telegram från TT / Omni
26 September 2018, 06.00

"Inget straff är för hårt för Peter Madsen", konstaterade åklagaren och tittade rakt på den morddömde ubåtsbyggaren.

Østre landsret väljer lagens strängaste straff och slår fast Madsens livstidsdom för mordet på journalisten Kim Wall.

– När jag tittar på Peter Madsen, och det gör jag nu, så ser jag inget straff i lagen som är för hårt för den mannen, sade åklagaren Kristian Kirk Petersen under pläderingen.

Ubåtsbyggaren tittade åt åklagarens håll i rättssal 1 och verkade lyssna på de hårda orden – och yrkandet om livstids fängelse. Några timmar senare blev straffet verklighet, Peter Madsen är livstidsdömd av en enig landsret.

– Jag är väldigt nöjd med landsrettens dom. Inte för att jag är överraskad, men jag är självklart ändå nöjd. Det är fråga om ett fall av riktigt ovanlig grovhet och då måste vi upp i livstids fängelse, säger åklagaren Kristian Kirk Petersen efter avkunnandet och resonemanget delas av landsretten.

Ska fundera

Mer överraskande blev livstidsdomen för advokaten och den morddömde ubåtsmannen.

– Nu ska vi låta den sjunka in och läsa igenom premisserna för att se om det finns anledning att försöka göra något, säger försvarsadvokat Betina Hald Engmark och syftar på möjligheten att söka om prövningstillstånd i högsta instans.

– Det är ju ett speciellt fall, det tror jag alla är ganska överens om, och något man inte direkt har sett tidigare. Det gör ju att man skulle kunna överväga om det är något som ska prövas i Högsta domstolen.

Hon pläderade under rättegången för ett fängelsestraff på 14–16 år.

– Och det är inte taget ur luften, betonade hon.

Men hennes exempel på tidigare domar, för att försöka visa att livstidsstraff inte är rättspraxis för enstaka mord, räckte inte för att mildare straff.

Skillnad i jämförelser

Hon påpekade att flera av de livstidsdomar som åklagaren tog upp som stöd för en livstidsdom skiljer sig från ubåtsfallet på flera punkter – till exempel att Madsen tidigare är ostraffad, att fallet inte är gängrelaterat och att offret inte är ett barn.

Åklagarens plädering blev ändå det som var mest övertygande för två lekmannadomare och tre juristdomare i Østre landsret. Han beskrev en särskilt stor hänsynslöshet och att mordet var planerat, bland annat genom inköp av verktyg och att Peter Madsen tagit med sig föremål till ubåten. Och att Kim Wall blev ett slumpmässigt offer, som varit fastbunden i ubåten och utsatts för grovt våld.

– Ingen kan sätta sig in i den mardröm som Kim Wall befann sig i på havets botten, sade Kristian Kirk Petersen.

Fallets grovhet saknar motstycke, konstaterade han.

– Vi kommer förhoppningsvis aldrig igen att se ett brott som kan jämföras med detta.

"Förfärligt ledsen"

Madsen utnyttjade sin möjlighet att säga några avslutande ord i rättssalen när förhandlingen avslutades, och han hade precis som övriga förhandlingsdagar i landsretten tre anhöriga på stolarna snett bakom.

Ordföranden undrade om det var något som han ville lägga till advokatens plädering.

– Inte annat än att jag är förfärligt ledsen över det. För Kims anhörigas del är jag förfärligt ledsen över det som har hänt, sade Peter Madsen.

Varje rättegångsdag, i såväl byretten som landsretten, har anhöriga till Kim Wall varit på plats. Och de var med in i det sista under förhandlingen om det brutala mordet på en älskad dotter och flickvän – föräldrarna och pojkvännen satt snett emot ubåtsmannen när han reste sig, tittade mot sina anhöriga och lämnade rättssalen som en morddömd livstidsfånge.

Fakta: Därför dömdes Madsen för mord

Köpenhamns byret hänvisade till en lång räcka med omständigheter när Peter Madsen dömdes till livstids fängelse för bland annat mord, sexualbrott under särskilt försvårande omständigheter och brott mot griftefriden. Här är några av dem:

•Madsens skiftande förklaringar.

•Internetsökningar visar att Madsen var intresserad av grovt våld mot kvinnor.

•Verktyg som använts vid styckningen togs till ubåten före avfärd och Madsen har inte gett en trovärdig till förklaring till varför.

•Madsens förklaring att han ville skona anhöriga och därför ljugit anses inte vara trovärdig eftersom han styckat den döda.

•Olycksförklaringen bedöms som icke trovärdig.

•Rätten konstaterar att vissa skador uppkommit vid dödsögonblicket eller kort efter.

•Kim Wall har bundits fast med spännband.

Byretten motiverar påföljden med att det är fråga om ett cyniskt och planerat sexuellt övergrepp och mord av en särskilt brutal karaktär på en slumpmässigt vald kvinna, som i sitt yrke som journalist tackat ja till en ubåtsfärd.

Kim Walls föräldrar blev utan skadestånd när byretten dömde Peter Madsen, men landsretten ändrar skadeståndsdelen vilket innebär att föräldrarna och pojkvännen får 150 000 danska kronor i skadestånd var för sig. Även begravningskostnader döms Madsen att betala, vilket han också gått med på.