Foto: Jonas Ekströmer/TT

HD prövar inte skadestånd efter terrorattack

Telegram från TT / Omni
23 maj 2019, 09.10

Högsta domstolen (HD) ger inte prövningstillstånd till en man som förlorade sin dotter i terrordådet på Drottninggatan i Stockholm, uppger domstolen i ett pressmeddelande.

Pappan har av hovrätten beviljats 100 000 kronor i ersättning för psykiskt lidande. Han hävdar dock att han och andra anhöriga bör betraktas som offer för terrorattacken och kräver 300 000 kronor i skadestånd.

Skadeståndskravet var unikt eftersom de anhöriga begärde så kallad kränkningsersättning, något som vanligtvis bara går till offer som själva direkt har utsatts för ett brott. De anhöriga och deras advokater ansåg att man kan se terrorbrottet som riktat mot en vidare krets än "bara" dödsoffren.

Det anser uppenbarligen inte HD: "Högsta domstolen har funnit att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd", står det i pressmeddelandet.

Beslutet innebär att hovrättens avgörande står fast.