Foto: Cecilia Fabiano/AP/TT

Hotellen tar stryk i andra vågen

Andra vågen av coronasmitta och nya restriktioner är en kalldusch som avslutar det värsta året i mannaminne för många svenska företag.

Hotellen är återigen mest illa ute, visar en extramätning gjord av Konjunkturinstitutet (KI).

Telegram från TT / Omni
17 nov. 2020, 09.14

– Omsättningen har gått ner. Det har börjat redan, säger KI:s prognoschef Ylva Hedén Westerdahl till TT om hur företagen generellt känner av den andra vågen av coronasmitta.

Effekten syns i en extramätning av omsättningen bland svenska företag som KI har gjort. Allra störst bakslag syns bland de så kallade kontaktnära branscherna, som hotell och restauranger.

– För hotell och restauranger, det kommer att vara jättestora fall för dem, säger hon.

Liten del av ekonomin

Omsättningen för hotell beräknas i början av november ha legat nästan 70 procent under normala nivåer, vilket är 10 procentenheter lägre än i oktober. För restauranger går det något uppåt jämfört med oktober, men det är fortfarande ett omsättningstapp på nästan 40 procent jämfört med normalt.

Hedén Westerdahl påminner om att den kontaktnära branschen samtidigt utgör en relativt liten del av svensk ekonomi, med drygt tre procent av landets sysselsättning och en ännu mindre andel av produktionen.

– Det är klart att det är tragiskt för dem. Men om man bara tittar på BNP-siffrorna kommer det inte bli så stora fall som vi såg i april, säger hon.

– Vi tror att det här kommer att slå lite annorlunda den här gången än vad vi såg i våras, tillägger hon.

Bland annat räknar KI nu med att tillverknings- och byggindustrin ska kunna hålla uppe aktiviteten, då leveranskedjorna ser intakta ut.

E-handel i stället för restaurang

Rädslan för att bli av med jobbet verkar också mindre nu än i våras. Och samtidigt väntas konsumtionen främjas av nya konsumtionsmönster, bland annat med ökad e-handel.

– Man kanske köper hem mat på internet i stället för att gå på restaurang eller så konsumerar man andra saker. Man kanske köper skidor till längdåkning i stället för till utförsåkning, säger Hedén Westerdahl.

Enligt KI:s senaste prognos från slutet av september skulle Sveriges BNP minska med 3,4 procent 2020 följt av en tillväxt på 3,6 procent 2021. Fast osäkerheten kring detta scenario har ökat på nedåtsidan med den andra smittovågen.

Inbromsningen som väntas kommer efter en positiv inledning på det innevarande fjärde kvartalet. Prognoschefen beskriver detta som "ett positivt överhäng" från återhämtningen under tredje kvartalet.

Ökad mätfrekvens i andra vågen

Detta gör att hon tror man kan utesluta en negativ BNP-utveckling i fjärde kvartalet, även om det troligen blir något sämre än väntat.

– Jag tror nog att kvartalet med svagast utveckling blir första kvartalet nästa år snarare än årets fjärde kvartal.

KI har till följd av den andra smittovågen och de skärpta restriktionerna i Sverige beslutat att öka frekvensen på sina mätningar.

Inför nästa stora konjunkturrapport från KI, som ska publiceras den 17 december, kommer en Konjunkturbarometer i slutet av november och ytterligare två extramätningar av omsättningen bland företag.

Svaren till den undersökning KI presenterade på tisdagen samlades in 9–11 november.

Rättad: I en tidigare version fanns en felaktig formulering om restaurangernas omsättningstapp.

Coronabakslag syns i besöksnäringen

Omsättningen i det svenska näringslivet låg i början av november 12 procent under normala nivåer, enligt beräkningar gjorda av Konjunkturinstitutet (KI). Nedgången är därmed två procentenheter djupare än vad som uppmättes i slutet av oktober.

Hotell och restauranger är mest illa ute i den andra smittovågen och restriktionerna som följer på den. I den sektorn ligger omsättningen för närvarande inte ens på hälften av normalläget, enligt KI:s beräkningar, som bygger på en enkät genomförd 9–11 november.

Och tittar man bara på hotellen är nedgången nästan 70 procent jämfört med normalt, en nedgång på drygt 10 procentenheter jämfört med oktober.

Drygt hälften av samtliga tillfrågade företag, 52 procent, uppger för KI att de har en nedgång i omsättningen i början av november. Andelen som känner av coronakrisen ökar därmed med en procentenhet jämfört med oktober.

Även för handeln pekar utvecklingen åt fel håll igen. Där ökar andelen som uppger att de har ett omsättningstapp i november till 47 procent, mot 43 procent i oktober.

I tillverkningsindustrin hade 46 procent av företagen ett omsättningstapp i början av november. Motsvarande nivå bland bygg- och anläggningsföretag låg på drygt 30 procent.

Källa: Konjunkturinstitutet