Foto: Fredrik Sandberg/TT

Hovrätten måste yttra sig om kulturprofilen

Högsta domstolen begär att Svea hovrätt ska yttra sig om den så kallade kulturprofilen och om de kompletteringar som advokat Björn Hurtig lämnat in. Det skriver HD i ett protokoll som lämnats till hovrätten.

Telegram från TT / Omni
20 febr. 2019, 16.00

Björn Hurtig, som företräder kulturprofilen, anser att det förekommit grovt rättegångsfel i hovrätten på grund av att rätten varit jävig. Nu meddelar HD att man vill att Svea hovrätt "skyndsamt" ska inkomma med ett yttrande om saken innan ett prövningstillstånd kan beviljas eller avslås.

Den 1 oktober dömdes kulturprofilen till två års fängelse för ett fall av våldtäkt. Han valde att överklaga domen till hovrätten, som dömde honom för ytterligare en våldtäkt och skärpte straffet till 2,5 års fängelse.

Björn Hurtig säger till Dagens Nyheter att det finns tecken på att hovrätten redan hade bestämt sig för att kulturprofilen skulle dömas innan nya uppgifter om tunnelbanetider vid tillfället för den ena våldtäkten hade lämnats in.

– Jag gav in bevisning på fredagen, domen kom på måndagen och de tog ställning till den. Frågan är om de redan hade tagit ställning till dom, och det vill jag gärna veta, säger Björn Hurtig till DN.

Högsta domstolen beviljar inte prövningstillstånd förutom i mål där en fällande dom kan få betydelse som prejudikat och ge vägledning för hur tings- och hovrätt ska döma i liknande fall eller i mål där det förekommit uppenbara felaktigheter i hovrätten.

Fakta: Kulturprofilens fall

I november 2017 vittnar 18 kvinnor i Dagens Nyheter om hur de utsatts för sexuella ofredanden och övergrepp av den så kallade kulturprofilen, en man med nära band till Svenska Akademien. Han nekar till brott och delar av förundersökningen läggs senare ner.

Den 12 juni åtalas han dock för två fall av våldtäkt. Åtalen gäller två fall begångna mot en kvinna i Stockholm under 2011.

Den 1 oktober döms kulturprofilen till två års fängelse för ett fall av våldtäkt. Han nekar dock till brott och överklagar domen till hovrätten.

Den 3 december döms han i hovrätten för ytterligare en våldtäkt och straffet skärps till 2,5 års fängelse. I ett uttalande till TT skriver Svenska Akademien att det är bra att offret för övergreppen har fått upprättelse. Kulturprofilen överklagar hovrättens dom till Högsta domstolen.