Foto: Heiko Junge/NTB/TT

HPV-vaccin kostnadseffektivt även för pojkar

Telegram från TT / Omni
01 april 2019, 21.59

HPV-vaccin mot cancer är kostnadseffektivt även för pojkar, men det dyraste vaccinet förutsätter en rabatt vid upphandling. Det anser Folkhälsomyndigheten som nu skickat in en uppföljande rapport till regeringen.

I dag erbjuds flickor skydd mot humant papillomvirus (HPV) genom det allmänna vaccinationsprogrammet. Vaccinet skyddar mot flera former av cancer.

Även pojkar kan erbjudas vaccinet i ett nationellt program, enligt ett underlag som myndigheten lämnat till regeringen 2017. Sedan dess har dock ett nytt, dyrare vaccin som skyddar mot nio typer av HPV i stället för två eller fyra poppat upp på marknaden, och regeringen har bett myndigheten att komplettera beslutsunderlaget.

"Sammantaget bedömer Folkhälsomyndigheten att vaccination av pojkar mot HPV uppfyller smittskyddslagens kriterier för att ingå i ett nationellt vaccinationsprogram. Genom att vaccinera även pojkar kan ytterligare 120 till 130 fall av cancer förebyggas per år, beroende på val av vaccin", skriver Folkhälsomyndigheten.