Foto: Erik Mårtensson/TT

Idrottsgymnasier utreds i höst

Regeringen ska låta utreda villkoren för landets alla idrottsgymnasier i höst. Det beskedet lämnar utbildningsminister Anna Ekström (S) efter ett möte med inblandade parter.

Telegram från TT / Omni
26 juni 2019, 16.31

Nyligen riktade riksdagen en uppmaning till regeringen att se över reglerna för idrottsgymnasier. Det speciella med idrottsgymnasier är att de ger elitsatsande ungdomar möjlighet att kombinera sin idrott med gymnasiestudier.

Den fråga som varit på tapeten ett tag är hur skollagens generella krav på avgiftsfri utbildning går ihop med idrottsutrustning som eleverna förväntas ha, utrustning som kostar tusentals eller till och med hundratusentals kronor. Frågan fick förnyad aktualitet i vintras när ett idrottsgymnasium med utbildning för elitryttare fick kritik för att eleverna förväntades ha med sig sin häst.

Möte med berörda

Som respons på riksdagens uppmaning bjöd utbildningsminister Anna Ekström in representanter från Riksidrottsförbundet, några idrottsgymnasier och skolmyndigheterna till ett möte på onsdagen.

– Efter att ha hört deras åsikter om hur bråttom det är, har jag bestämt att vi ska avsätta resurser för att arbeta med detta redan under hösten. På mötet fanns en stor enighet om att frågan om kostnader för utrustning inte berör en sport utan egentligen alla sporter, säger Ekström.

Finansiering

Utredningen ska också se över reglerna för finansiering och antagning till idrottsgymnasierna, som finns i två former: riksidrottsgymnasier och nationellt godkända idrottsutbildningar.

– Det var en ganska samstämmig uppfattning att det är svårt att motivera att det finns två typer av idrottsutbildning, säger Ekström.

Fakta: Idrottsgymnasier

Det finns två typer av idrottsgymnasier: riksidrottsgymnasier (RIG) och nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU).

Vid båda läser och utövar eleverna ämnet specialidrott, med syfte att utveckla ungdomarna till elitidrottare.

Riksidrottsgymnasierna har riksrekrytering medan NIU har lokal/regional antagning.

RIG har, till skillnad från NIU, statligt stöd för merkostnaderna i ämnet specialidrott (tränarkostnader).

Statsbidraget är på totalt 43 miljoner kronor, fördelat på 51 riksidrottsgymnasier.

Idrottsgymnasierna har totalt cirka 9 000 elever, fördelade på cirka 350 skolor. Det stora flertalet elever finns på NIU.

Källor: Skolverket och Riksidrottsförbundet