Foto: Mikael Fritzon/TT

Imam välkomnar tillstånd för böneutrop

Stiftelsen Växjö muslimer får tillstånd för högtalarutsända böneutrop från en moské i stadsdelen Araby på fredagar. Stiftelsen vill att fler moskéer tar efter deras initiativ.

– Nu när beslutet är taget så är väldigt många muslimer glada, säger stiftelsens presstalesperson Avdi Islami till TT.

Telegram från TT / Omni
08 maj 2018, 13.43

Enligt polismyndigheten, som beviljat tillståndet, får utropet inte ljuda starkare än 110 decibel "utomhus i förskolornas utemiljö" och 45 decibel "inomhus i bostäder och skolverksamheter". 110 decibel, motsvarar ungefär ljudet av en tryckluftsborr, 45 decibel är ungefär samma ljudnivå som i ett kontorslandskap.

– Det handlar om hänsyn till allmän ordning och säkerhet och till trafiken. Det är den faktiska högtalarutsändningen vi har haft i vår prövning och vi har inte tagit hänsyn till andra intressen och synpunkter. Vi håller oss åsiktsmässigt neutrala, säger Klas Werme, rättschef vid polisens region Syd.

Böneutropet en symbol

Stiftelsen Växjö muslimer är nöjd. Enligt Avdi Islami besöker ungefär tusen muslimer på ett eller annat sätt moskén varje år.

– Man började ropa till bön då det inte fanns telefoner och annat, det kom att bli en symbol. Man kan jämföra kyrkklockan med utropet på ett sätt, då båda har ett symboliskt värde i dag. Samtidigt har kyrkklockan en annan aspekt i Sverige, det är en del av det kulturella här.

Utropet kommer att vara förinspelat och högtalarna kommer att riktas enligt kriterierna i tillståndsbeslutet, berättar Avdi Islami. Samtidigt menar han att det är viktigt att människor accepterar olika religiösa budskap i vardagen.

– Det blev en stor fråga av ingenting. Vi har ett samhälle där vi är olika, då är det bättre att tänka att olikheterna ska stärka oss. Böneutropet är inte skadligt, det ska vara bekvämt för örat.

"Drar isär Växjö"

Kommunalrådet Anna Tenje (M) har tidigare bett stiftelsen att ta tillbaka sin ansökan för att hon tror att frågan kommer att skapa splittring i samhället.

– Jag tror inte att böneutrop kommer att stärka integrationen i Växjö, utan snarare riskerar att dra isär Växjö ännu mer och bidra till fler motsättningar i ett läge där det redan finns motsättningar. Så jag beklagar att polisen drar den här slutsatsen.

Tillståndet gäller från och med nu och ett år framåt. Polisen i Växjö följer samma princip som kollegerna i Botkyrka kommun, där tillståndet prövas en gång om året. Utropet får ske i tre minuter och 45 sekunder, med start klockan 13 sommartid och klockan 12 normaltid. Utropet sker via en förinspelad ljudfil.

Frågan om muslimska böneutrop i Sverige är kontroversiell. Enligt en Sifo-undersökning som TV4 lät göra i mars svarade 60 procent att sådana bör vara förbjudna. 21 procent svarade att de bör vara tillåtna.

Landets ledande politiker är splittrade i frågan. KD-ledaren Ebba Busch Thor uppmanade tidigare i år sina partiföreträdare i landet att rösta nej till böneutrop från moskéer. Även Allianskollegan Ulf Kristersson (M) är skeptisk. Statsminister Stefan Löfven (S) anser att frågan ska hanteras av kommunerna och får medhåll av Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Bakgrund: Böneutrop i Växjö

Den 12 februari ansökte Stiftelsen Växjö muslimer hos polisen om att få sätta upp en högtalare på sin moské i stadsdelen Araby för att därifrån sända böneutrop.

Polisen skickade ärendet på remiss till kommunens miljö- och hälsoskyddskontor för en bedömning om ljudnivån utifrån miljöbalkens bestämmelser.

Den 27 mars tog miljö- och hälsoskyddsnämnden upp frågan. Beskedet var att utropen är en fråga om ljudnivå och att polisen bör konsultera grannar i närområdet.

Den 8 maj meddelade polismyndigheten att man beslutat att tillåta högtalarutsända böneutrop från moskén på fredagar. Polisen har inte vidtalat grannarna, dels för att man anser att de inte är part i ärendet och dels att det skulle ta för lång tid och kräva för stora resurser av polisen.

Ansökan har väckt stor debatt. Miljökontoret i Växjö har bombarderats med hundratals negativa mejl. När Fredrik Modéus, biskop i Växjö stift, välkomnade ansökan om böneutrop i ett inlägg på Facebook möttes han av könsord och svordomar.

Kommunalrådet Anna Tenje (M) bad stiftelsen att ta tillbaka sin ansökan, och SD i Växjö ville hålla en lokal folkomröstning om böneutropen.

Stiftelsen har också polisanmälts för att den under de senaste åren gjort utrop via högtalare utan tillstånd vid gudstjänster i samband med att ramadan avslutats.

Källor: Växjö kommun, P4 Kronoberg, SVT Småland, Smålandsposten och polisen

Fakta: Böneutrop

Böneutrop, adhan på arabiska, är en kallelse till bön inom islam. Ursprunget härleds till Muhammeds tid i Medina på 600-talet, då det beslöts att bönetimmen skulle tillkännages från ett moskétak. Utropet görs av en muezzin som reciterar bönekallelsen, numera vanligen via ett högtalarsystem.

Bland fraserna i böneutropet: "Gud är större", "Jag omvittnar att det ingen annan gud är än Gud", "Jag omvittnar att Muhammed är Guds sändebud" och "Kom till bönen!".

Innan beslutet fattades i Växjö hade två muslimska helgedomar i Sverige tillstånd att sända böneutrop: moskén i Fittja utanför Stockholm och moskén i Karlskrona.

Källa: Nationalencyklopedin