Ingen coronaeffekt på bostadspriser – ökar igen

Bostadsmarknaden visar fortfarande inga tecken på avmattning. Enligt statistik från SBAB steg lägenhetspriserna den senaste månaden i samtliga regioner förutom i Storstockholm.

– Än så länge finns inga stora negativa coronaeffekter, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

Telegram från TT / Omni
01 aug. 2020, 20.57

Coronapandemin spåddes lägga sig som en blöt filt över bostadsmarknaden. Trots det har priserna, med några få undantag, stigit varje månad sedan i april. Den här gången var Storstockholm undantaget på lägenhetsmarknaden – där sjönk priserna i juli med 0,3 procent, enligt SBAB Booli housing price index (HPI).

Däremot steg villapriserna under samma period med 2,1 procent och sett över hela året är villapriserna upp 5,6 procent medan lägenhetspriserna varken har stigit eller sjunkit i Stockholmsområdet.

– Många oroade sig över stora bostadsprisfall i början av coronakrisen men efter prisfallet i april när det var som mest ansträngt har priserna återhämtat sig, säger Robert Boije.

Malmö sticker ut

– Och siffrorna i juli visar att prisuppgången fortsätter på bred front med ett litet undantag i Stockholm. Det är svårt att prata om några stora coronaeffekter, forsätter han.

Med en ökning på 3,4 procent var Stormalmö det område med störst prisökning under juli vad gäller lägenhetspriser. Något som kan ha påverkats av att Skåne inte drabbats lika hårt av coronavirusets spridning som exempelvis huvudstadsregionen.

– Möjligen har det varit lite lugnare i Malmö och södra Sverige och det kanske finns lite mindre osäkerhet kring utvecklingen där. Men nu spekulerar jag, säger Robert Boije.

Att priserna i Malmö är betydligt lägre än i både Stockholm och Göteborg är troligtvis en annan förklaring.

"Stora osäkerhetsfaktorn"

Två faktorer som bidragit till den generella utvecklingen på bostadsmarknaden är de låga bostadsräntorna, som av bedömare spås förbli låga under en lång tid framöver, och regeringens stödinsatser som ser ut att ha hållit nere arbetslösheten under våren och sommaren.

Bland dessa insatser märks bland annat permitteringsstödet.

Samtidigt finns vissa orosmoln kring en eventuell andra smittvåg samt hur regeringen kommer att hantera de stödåtgärder som införts. Men om inte arbetslösheten stiger över tio procent i höst tror Boije att hösten på bostadsmarknaden ser ut att bli lugn med priser som lär stiga svagt eller ligga kvar på samma nivåer under resten av året.

Värre ser det däremot ut bland nyproduktioner.

– Där ligger den stora osäkerhetsfaktorn och det är betydligt färre som vill teckna sig för nya lägenheter i detta läge. Här tror jag det är viktigt att vi ser att det vänder i höst, säger Robert Boije.