Foto: Karin Wessl n/TT

Jakt på nödlösningar efter sjukvårdskrisen

Nu sätter politikerna hoppet till andra leverantörer av sjukvårdsmaterial. Krisen måste få ett stopp, enligt varuförsörjningsnämndens ordförande Bechet Barsom (KD), som kallat till extramöte i nämnden på tisdagen.

Samtidigt ser läget ut att ljusna hos vissa regioner.

Telegram från TT / Omni
28 okt. 2019, 09.07

Varuförsörjningens extramöte hålls för att försöka få ordning på den kaotiska situationen med brist på sjukhusmaterial i de fem regionerna, förklarar Bechet Barsom.

Sedan det kritiserade företaget Apotekstjänst tog över leveranserna den 1 oktober har sjukvården i Uppsala, Dalarnas, Södermanlands, Västmanlands och Örebro län drabbats av svår materialbrist, som gjort att hundratals planerade operationer har fått ställas in.

– Vi ska prata om hur vi går vidare, säger Barsom.

Väntar besked

Mötet hålls i Västerås på tisdagsförmiddagen, men den exakta dagordningen är inte riktigt klar.

– Jag väntar på samtal från tjänstemännen för att kunna sätta dagordningen. Någon fick i uppdrag att hitta andra lösningar och det är det jag väntar på att få veta nu.

Det är inte aktuellt att helt bryta kontraktet med Apotekstjänst, förklarar han. Däremot att avlasta företaget. Vissa delar av uppdraget kan tas över av andra, kanske av något av de andra företagen som lade anbud i upphandlingen, Onemed eller Mediq, som tidigare hade uppdraget för de fem regionerna.

– Vi försöker att hitta en lösning med andra leverantörer.

TT: Är Apotekstjänst införstådda med detta?

– Ja, de sade på mötet i förra veckan att de behövde avlastning.

"Bräckligt"

TT: Har du förtroende för att Apotekstjänst kommer att klara av sitt uppdrag?

– Jag kände inte till dem innan detta, men det är bräckligt.

Flera av regionerna har sedan en tid tillbaka börjat beställa sjukvårdsmaterial av andra leverantörer för att kunna möta bristen och det kaos som uppstått sedan Apotekstjänst tog över leveranserna.

Region Västmanland befann sig i stabsläge på grund av materialbristen ända fram till måndagen, men nu återgår regionen till normalläge.

– Läget är fortfarande ansträngt när det gäller leveranser av sjukvårdsmaterial, men vi ser ändå en liten ljusning, säger Åke Tenertz, beslutsfattare i staben.

Regionen återgår nu till normala beställningsrutiner, men fortsätter att ta in material från andra leverantörer utöver Apotekstjänst.

– Det behöver vi göra fortfarande.

Även Region Örebro lämnar stabsläget under måndagen, rapporterar SVT Örebro. Men läget med leveranserna är fortfarande allvarligt och materialbristen är ännu inte löst, i stället kommer en särskild organisation att inrättas.

Lugn helg

Region Dalarna uppger för TT att bedömningen är att de har material så de klarar sig veckan ut.

Efter måndagens avstämningsmöte vid Akademiska sjukhuset i Uppsala konstateras att man har material så det räcker för de kommande två dygnen. Under den tiden kommer inga indragningar att göras.

– Sedan vet vi inte eftersom vi fortfarande inte har någon koll på lagren eller leveranserna. Det kommer fortfarande inte det som är beställt och det kommer fortfarande utan följesedlar, säger Marianne Van Rooijen, biträdande sjukhusdirektör vid Akademiska.

I Sörmland har man klarat helgen utan problem och där konstateras att man kommer klara sig veckan ut med material.

I slutet av förra veckan blev det även känt att Apotekstjänst tappat bort narkotikaklassade tabletter i sin andra verksamhet, som packar läkemedel i dosförpackningar, avslöjade SR:s Ekot.