Foto: Henrik Montgomery/TT

Kammarrätten stoppar inte nazister

Kammarrätten avslår Kungälvs kommun begäran om att tills vidare stoppa den nazistiska organisationen NMR från att hålla sammankomster i kommunen.

Det innebär att NMR har tillstånd att genomföra ett torgmöte i Kungälv under lördagen.

Telegram från TT / Omni
17 aug. 2018, 11.41

– Vi får hoppas att polisen kan garantera säkerheten och tryggheten för Kungälvsborna så vi inte hamnar i samma situation som Göteborg och Visby, säger Haleh Lindqvist, kommundirektör i Kungälv.

Kungälv vill inte ha nazisterna på sina gator och torg. För andra gången har kommunen överklagat polisens beslut att ge NMR tillstånd att hålla torgmöten.

Den första överklagan lämnades in till förvaltningsrätten i Göteborg som inte ändrade polismyndighetens beslut.

Avslår begäran

Med en dag kvar till det planerade mötet försökte Kungälv under fredagen få nästa instans, kammarrätten i Göteborg, att stoppa torgmötet. Kommunen ville även att rätten skulle bestämma att polisens beslut tills vidare inte skulle gälla innan ärendet slutligt avgjorts.

Men kammarrätten avslår den begäran. Rätten ska ta slutlig ställning till överklagandet i nästa vecka.

"På det underlag som nu finns bedömer kammarrätten att det inte är sannolikt att förvaltningsrättens avgöranden är felaktiga. I avvaktan på kammarrättens slutliga ställningstaganden ska Polismyndighetens beslut därför fortfarande gälla", säger kammarrättslagmannen Peter Classson i ett pressmeddelande.

"Vi kan inte neka"

När NMR först sökte om tillstånd att anordna valmöten på olika platser i Kungälv under perioden 8 augusti till 16 september fick organisationen avslag av den lokala polisen som inte ansåg sig ha resurser nog för att kunna garantera ordning och säkerhet. Men polisens region Väst ändrade beslutet eftersom det anses finnas sådana resurser på regional nivå.

– Vi kan inte neka dem tillstånd, säger Lena Matthijs, chef för polisens kommendering i samband med valet i region Väst.

Hon säger vidare att även om NMR saknade tillstånd för sina sammankomster så skulle polisen inte kunna upplösa deras möten.

– Lagen säger att man kan bötfälla organisatören i efterhand, men man kan inte upplösa demonstrationer bara för att de saknar tillstånd. Möjligen får man då den fördelen att man kan flytta det till en annan plats. Men det blir inte mindre oroligheter om vi inte ger tillstånd, säger Lena Matthijs.

Fakta: Så resonerar rätten

Förvaltningsrätten i Göteborg grundar sitt beslut på polisens bedömning att de kommer att kunna upprätthålla ordning och konstaterar att mötesfriheten är skyddad av grundlagen:

"Det följer av grundlag att var och en gentemot det allmänna är tillförsäkrad mötesfrihet, vilket innebär frihet att anordna och delta i sammankomster för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte", står det beslutet.

Rätten skriver också att man inte kan neka en organisation rätten att anordna möten utifrån risken för motdemonstrationer.

"Av det yttrande som Polismyndigheten inhämtat från berört lokalpolisområde framgår att det bedöms vara mycket hög risk för allvarliga ordningsstörningar i samband med torgmötena, men att mötenas begränsning i tid gör det möjligt för polisen att hantera situationen operativt och taktiskt", står det i beslutet.