Foto: Janerik Henriksson/TT

Kommuner oroliga för AF:s jättevarsel

Var tredje anställd, eller 4 500, varslas om uppsägning i en gigantisk hårdbantning av Arbetsförmedlingen. Mängder av förmedlingskontor kommer att stängas ner runt om i landet och oron i kommunerna är stor.

– Känslan är kaotisk, säger fackordförande Fredrik Andersson.

Telegram från TT / Omni
30 jan. 2019, 07.48

Arbetsförmedlingen har i dag lite över 13 000 anställda. Av det historiskt stora varslet på 4 500 uppsägningar som myndigheten tagit beslut om räknar Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg med att runt 3 500–4 000 av dessa finns utanför huvudkontoret i Stockholm.

Att det skulle komma varsel var väntat:

– Men det här var större än vad vi trott. Det här kommer få stora konsekvenser, säger Fredrik Andersson, fackförbundet ST:s avdelningsordförande på Arbetsförmedlingen.

Drabbar servicen

Rejält färre anställda och ett mindre roligt klimat för alla anställda, även de som blir kvar, lär påverka verksamheten utåt kraftfullt.

– Något som i sin tur riskerar att drabba våra kunder och servicen till dem, säger Andersson.

Mikael Sjöberg håller delvis med:

– Varslar man så här många så kommer givetvis verksamheten att påverkas, säger Mikael Sjöberg.

Oro i kommuner

Ute i kommunerna är oron nu stor. En fjärdedel av kommunerna saknar redan en arbetsförmedling på plats.

– Det här försämrar förutsättningarna ytterligare, säger Lena Micko (S) ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Hon befarar att den försämrade arbetsförmedlingen, främst för dem som står långt ifrån arbetsmarknaden, ramlar ner i kommunernas budgetar för socialbidrag. Hon vill nu se att staten tydligt pekar ut ansvarsfördelningen för lokala arbetsmarknadsinsatser och kanske att det behövs statliga tillskott.

Malmö stad resonerar på samma sätt. Oron är stor för konsekvenserna. Samtidigt flaggar kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) för att kommunen är beredd att ta ett större ansvar.

– Jag hoppas att kommunerna kommer att betraktas som externa aktörer som får gå in och göra insatser. Vi har en stor verksamhet, vi har bra kännedom och nära kontakter med många som behöver olika insatser för att komma i jobb, säger hon till TT.

Men i så fall gäller det att kommunen får det uppdraget formellt, understryker hon. Hon befarar att det annars finns risk för att stora kostnader och stort informellt ansvar läggs på kommunerna.

240 kontor

Exakt var och hur uppsägningarna kommer att slå är dock för tidigt att säga, men det kommer att innebära att mängder av de cirka 240 kontoren försvinner. Och det är en inriktning som ligger i linje med den politiska överenskommelsen mellan S, MP, C och L som siktar på att lägga ut själva förmedlingen på privata aktörer. Då kommer inte Arbetsförmedlingen ha något större behov av kontor ute i kommunerna, enligt Sjöberg.

Kvar blir då en kontrollapparat och en digital verksamhet som blir allt viktigare när personal försvinner.

Mikael Sjöberg spår att de rena uppsägningarna så småningom landar kring 3 000–3 500 eftersom Arbetsförmedlingen har en personalomsättning på över tusen personer på ett år, och den lär inte bli mindre nu.

Politiska beslut

Bakgrunden till jättevarslet är politiska beslut, en kombination av den M/KD-budget som vann i riksdagen före jul och inriktningen från de fyra partier som enats om den politiska riktningen framåt. Före jul antydde Sjöberg att uppemot hälften av de runt 4 000 som skulle behöva varslas, senare skulle kunna återanställas när den akuta budgetkrisen skulle vara över i slutet av året. Det är inte sannolikt längre.

– Det är inte bara statsbudgeten, det är också så här politiken har skissats på Arbetsförmedlingens framtid, så de samverkar de här olika storheterna, säger Sjöberg.

Efterlyser ansvar

Fredrik Anderson och hans medlemmar har svårt att se vad politikerna vill. Det är jättemånga frågor som kommer upp, något som skapar stor press, stress och oro för personalen, enligt Andersson.

– Politikerna måste ta sitt ansvar, vad vill de med Arbetsförmedlingen, säger Fredrik Andersson.

– Det är svårt att se bilden, vi vet inte hur de tänker. Det är en oviss framtid, fortsätter han.

Nu vidtar förhandlingar med facken. Ledningens ambition är att de faktiska uppsägningsbeskeden ska kunna förmedlas i slutet av april. Uppsägningstiderna varierar men kan vara uppemot ett år för de som varit anställda länge.

Fakta: Mindre pengar, ändrad inriktning

I dagsläget anger den beslutade statsbudgeten att anslaget för Arbetsförmedlingen ska sjunka från 8,4 miljarder kronor i fjol till 6,3 miljarder kronor 2021.

Parallellt har de fyra partierna S, MP, C och L enats om den politiska inriktningen för Arbetsförmedlingen. Den säger att matchningen av jobb ska skötas av privata aktörer medan Arbetsförmedlingen ska fungera som en kontrollapparat och sköta den digitala infrastrukturen.