Foto: Fredrik Sandberg/TT

Köp av hyreskontrakt kan ge fängelse

Regeringen föreslår en kriminalisering av köp av hyreskontrakt – en handling som föreslås ge upp till fyra års fängelse.

Fram tills nu har det endast varit förbjudet att sälja hyreskontrakt.

Telegram från TT / Omni
04 april 2019, 07.02

– Det är inte sällan kopplat till kriminella nätverk, som ägnar sig åt annan typ av kriminalitet också, säger justitieminister Morgan Johansson (S) till Sveriges Radio.

I lagrådsremissen som överlämnades i augusti i fjol skriver regeringen att åtgärderna vidtas i syfte att skapa en effektivare hyresmarknad. Men Lagrådet är inte övertygat om att ett förbud mot köp av kontrakt är effektivt.

– Där gör vi nog helt enkelt olika bedömningar. Jag tror att det kommer att ha en stor förebyggande effekt om de som håller på med det här får klart för sig att man faktiskt kan dömas till ansvar, säger Morgan Johansson.

"Plåster på såren"

Hyresgästföreningen ställer sig generellt bakom förslaget.

– Man kan anta att ett sådant här förslag inte kommer att leda till att enormt många människor hamnar bakom galler eller får betala böter eller förlorar sina kontrakt, men det är uttryck för en signalpolitik som ändå visar att man tar det här på allvar, säger Johan Mirtorp, förbundsjurist på Hyresgästföreningen, till TT.

Samtidigt beskriver han förslaget som "ett plåster på såren" och säger att det större problemet är en skriande bostadsbrist:

– Man måste komma ihåg att bakgrunden till situationen med en svartmarknad antagligen är att ingen bostadspolitik bedrivits i Sverige på ett antal decennier. Det behöver byggas bostäder som folk har råd att köpa på ställen där de kan bo för att kunna sköta sina jobb.

Inskränkt bytesrätt

Förslaget innebär även hårdare straff för försäljning av hyreskontrakt, kriminalisering av överhyra och inskränkning av bytesrätten – allt för att komma åt den organiserade brottslighet som skor sig på verksamheten.

Propositionen som regeringen klubbade på torsdagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 oktober i år.

Fakta: Förslag på ändringar

Köp av hyreskontrakt kriminaliseras

Straffet för brott av normalgraden ska vara böter eller fängelse i högst två år. Är brottet grovt, ska straffet vara fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

Strängare straff för försäljning och förmedling av hyreskontrakt mot otillåten ersättning

Brott av normalgraden ska ge fängelse i högst två år medan grova fall ska ge fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

Förstahandshyran ska vara ett tak

Hyran vid en upplåtelse i andra hand ska inte få vara högre än förstahandshyran, med tillägg för möbler och andra nyttigheter som ingår i upplåtelsen.

Utökad återbetalningsskyldighet för överhyra

Hyresnämnden ska beträffande upplåtelser i andra hand och till inneboende kunna besluta om återbetalning av överhyra som har betalats upp till två år före ansökan om återbetalning

Inskränkt bytesrätt

För att tillstånd till byte av hyreslägenheter ska lämnas ska hyresgästerna ha bott i sina respektive lägenheter i minst ett år.

Möjligheten att byta en hyresrätt mot ägt boende ska tas bort.

Otillåten andrahandsuthyrning till överhyra kriminaliseras

Det ska vara straffbart att hyra ut en lägenhet i andra hand utan samtycke av hyresvärden eller tillstånd av hyresnämnden till en hyra som överstiger förstahandshyran med tillåtna tillägg för möbler. Straffet ska vara böter eller fängelse i högst två år.

Källa: Regeringen