Foto: Fredrik Sandberg/TT

Köplust höjer stämningen i ekonomin

Stämningsläget i svensk ekonomi höjdes några grader under april månad, visar Konjunkturinstitutets barometerindikator. Ökad optimism bland hushållen och positiva signaler från detaljhandeln och tillverkningsindustrin präglade månaden.

Telegram från TT / Omni
25 april 2019, 10.37

Under april månad steg barometerindikatorn 0,8 enheter till 102,7 vilket betyder att stämningsläget i ekonomin ligger kvar på en högre nivå än normalt.

Störst förändring skedde inom detaljhandeln där konfidensindikatorn steg 4,4 procent tack vare en ökad efterfrågan på sällanköpsvaror och motorfordon.

Även hushållens konfidensindikator ökade 1,8 enheter, vilket indikerar att svenskarna har en mer positiv syn på den egna ekonomin. Hushållens syn på Sveriges ekonomi är dock fortsatt pessimistisk.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin och bygg- och anläggningsindustrin ligger kvar över snittet medan indikatorn pekar på ett svagare läge än normalt inom tjänstesektorn.